Vooroeververdediging Westerschelde, locatie Waarde-Westveerpolder

Dit item is verlopen op 14-10-2020.

De Projectorganisatie Waterveiligheid (samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat) werkt namens Rijkswaterstaat Zee en Delta aan de versterking van de vooroevers langs de Oosterschelde en Westerschelde.

In februari 2020 zijn de versterkingen langs de Westerschelde van start gegaan, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met belangen op het gebied van ecologie, economie en recreatie. Vooroevers liggen onder water en vormen de basis van het dijkgedeelte boven water. Stromingen in de Oosterschelde en Westerschelde veroorzaken erosie van de oevers en geulwanden. We versterken de basis onder water en verbeteren hiermee de waterveiligheid voor de komende vijftig jaar. Dit doen we door staalslakken met hier overheen breuksteen te storten. Dit zware materiaal spoelt ook bij sterke stroming en golfslag niet weg.

Werkzaamheden

Vanaf augustus 2020 wordt door Van Oord met een kraanschip staalslakken op de vooroever van Waarde-Westveerpolder aangebracht, hierdoor wordt erosie aan de bodem voorkomen. De uitvoering van de werkzaamheden duurt ca. 6 weken.

Werkdagen/tijden

De werkdagen en -tijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 22.00 uur, ’s nachts en in het weekend wordt niet gewerkt.

Materieel

Naast het kraanschip De Werkendam zal ook surveyboot Brandaris worden ingezet.

Veiligheid

Voor uw en onze veiligheid is het verboden om tijdens de bestortingswerkzaamheden te zwemmen, duiken en andere watersport of activiteiten te bedrijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip!

Voor vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Ria Gouwens, bereikbaar via 06 11 95 55 50 en ria.gouwens@vanoord.com

Voor informatie over vooroeververdediging in Zeeland zie https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/vooroeververdediging-oosterschelde-en-westerschelde/index.aspx of bel gratis met 0800-8002.