Uw verbouwing in kaart

Dit item is verlopen op 26-04-2018.

De komende tijd zijn de landmeters van Kempkes Landmeten B.V. op diverse plaatsen binnen onze gemeentegrenzen actief. Zijn er op uw perceel in de afgelopen tijd bouwwerkzaamheden uitgevoerd? Er is gebouwd of verbouwd?  Dan is de kans aanwezig dat de landmeters graag even op uw perceel komen om de wijzigingen in te meten. De wijzigingen worden uiteindelijk verwerkt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna: de BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna: de BGT).

Wat is de BAG en BGT?

De BAG is een register met gegevens over gebouwen en adressen. De BGT is een basiskaart waarop bijvoorbeeld gebouwen, wegen, water en groen staan. U kunt deze kaart zelf bekijken op de website http://pdokviewer.pdok.nl. De gemeente gebruikt de BGT als ondergrond voor bestemmingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte, maar ook derden mogen deze basiskaart vrij gebruiken.

Uw medewerking

Voor het actualiseren van de basisgegevens is het nodig de wijzigingen in te meten. Daarvoor vragen wij uw medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de landmeters. Zij hoeven in geen geval in uw woning te zijn en zij kunnen zich altijd legitimeren. De landmeters bellen altijd eerst bij u aan, zij vertellen u de reden van de meting en zij vragen uw toestemming om de meting uit te voeren.