Subsidiemogelijkheid Regionale Cultuurarrangementen

Dit item is verlopen op 25-11-2020.

Reimerswaal en de andere gemeenten in de Oosterschelderegio geven samen met de provincie Zeeland subsidie voor culturele activiteiten met een regionaal belang. Dit worden regioarrangementen cultuur genoemd, die door deze gemeenten en provincie gezamenlijk worden bekostigd. Het gaat om:

  • terugkerende, incidentele en nieuwe activiteiten op het gebied van kunst(en) en cultureel erfgoed, 
  • culturele activiteiten, waarvan uitstraling en bereik verder reiken dan de gemeentegrenzen. 

Voor deze activiteiten zijn voor de periode 2018-2020 richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen geven aan:

  • welke culturele activiteiten in aanmerking komen en 
  • wat het doel van deze regionale cultuurarrangementen is. 

De richtlijn 2018 -2020 is met een jaar verlengd. Voor 2021 kan op basis van deze richtlijn een éénjarige subsidieaanvraag worden ingediend. Aangezien de regeling met één jaar is verlengd kunnen meerjarige subsidieaanvragen niet in behandeling worden genomen. 


Deze regionale cultuurarrangementen moeten de kwaliteit van de culturele activiteiten in de Oosterschelderegio stimuleren, waardoor de regio aantrekkelijk blijft of wordt voor (nieuwe)inwoners en bezoekers. Daarnaast kunnen dergelijke arrangementen:

  • de deelname van inwoners aan maatschappelijke en culturele activiteiten bevorderen
  • de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen versterken en 
  • de onderlinge samenwerking tussen de partijen bevorderen. 


Organisaties, die van deze regeling gebruik willen maken kunnen vóór 25 november een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente.