Start maaiseizoen

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

Op 1 april 2018 begint het maaiseizoen.  

Wat en wanneer maait de gemeente?

De gemeente maait het gras van gazons, speelveldjes, bermen, parken, braakliggende terreinen en van sommige dijken, watergangen en vijvers.

Gazons en speelveldjes:
20 keer per jaar in de periode van begin april tot half november, afhankelijk van de (weers)omstandigheden komt de maaier eens per 7 tot 10 werkdagen.

Grasterreinen in parken, bermen en braakliggende terreinen:
1, 2 of 5 keer per jaar, afhankelijk van het gebruik.

Gebieden of terreinen waar natuurwaarden worden nagestreefd:
1 keer per jaar (hooiland beheer).

Parken aan de buitenzijde, evenals veel bermen en dijken:
2 keer per jaar. Daar waar de verkeersveiligheid in het geding komt, worden de bermen 5 keer per jaar gemaaid.

Bouwpercelen en enkele dijken in Yerseke: 5 keer per jaar.

Watergangen: 1 keer per jaar.

Watergangen die dienst doen als waterberging of afvoerkanaal bij hevige neerslag:
2 keer per jaar.

Vijvers:
2 keer per jaar.

Werkwijze maaien gazons

Onze gazonmaaiers werken volgens het Mulch-principe. Mulchen wordt ook wel grasrecycling genoemd. Het gemaaide gras wordt, nadat het is afgesneden, eerst uiterst fijn versnipperd en in de zode geduwd. Het is een bewezen, eenvoudige en natuurlijke benadering van gazononderhoud. Het bespaart tijd en geld, en bespaart het milieu omdat het oprapen en verwijderen van grasresten op gazons niet meer nodig is.

Gras op de weg

Helaas komt het, met name bij natte weersomstandigheden, voor dat het maaisel aan de banden blijft plakken en op de verhardingen terecht komt. Dit gras verdwijnt doorgaans redelijk snel door zon en wind. Daar waar overmatig veel gras ligt, wordt het door ons opgeruimd. Onze maaiers zijn daarom voorzien van bladblazers. Of er sprake is van een overmatige hoeveelheid gras wordt beoordeeld door de chauffeurs.

Staat het gras ergens zo hoog dat er een onveilige situatie ontstaat of is bijvoorbeeld het gras op een speelveldje te hoog, dan kunt u dit online melden.