Stand van zaken verkeersveiligheid Havenoordseweg Waarde

Dit item is verlopen op 05-07-2020.
leeg

Er zijn al geruime tijd klachten over te hard rijden op de Havenoordseweg en de veiligheid van fietsers. In 2018 is daarom een verkeersplan met oplossingen gemaakt. Dit plan is op een inspraakavond aan de aanwonenden en belanghebbenden gepresenteerd. Omdat voor dit plan niet voldoende draagvlak was hebben wij destijds besloten geen geld te steken in de uitvoering van het plan. In 2019 heeft een verkeerskundig bureau nogmaals de situatie bestudeerd en aanpassingen bedacht. Sinds begin 2020 ligt er een aangepast plan klaar. Helaas gooide toen de coronacrisis ‘Zand tussen de raderen’, wij konden het nieuwe plan op dat moment niet via een informatieavond aan u toelichten.

Informatieavond

In september willen we een informatieavond organiseren. Afhankelijk van de stand van zaken op dat moment rondom corona kan dat betekenen dat we dan meerdere avonden voor max. 30 personen houden, of 1 avond voor een grotere groep. Daarover informeren wij u in augustus.

Plannen

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: in de nieuwe plannen worden enkele opvallende, verhoogde kruispunten aangelegd. Aan weerskanten daarvan zouden rode fietsstroken over de gehele lengte van de weg komen. Dit zou een goed alternatief kunnen zijn voor een vrijliggend fietspad. Een vrijliggend fietspad (wat ook een wens van sommigen van u is) is in deze financieel moeilijke tijd niet haalbaar. Ook is een voorstel om de 60 km-poort te verplaatsen en te vergroten. Inmiddels is het benodigde budget opgenomen op onze investeringsplanning voor het jaar 2021.

Planning

Na de informatieavond in september, waarbij we uw wensen nadrukkelijk mee zullen nemen, kunnen de plannen verder worden aangepast en uitgewerkt en is uitvoering in maart/april 2021 mogelijk.