Stand van zaken uitgifte woningbouwkavels Steehof III in Yerseke

Dit item is verlopen op 30-11-2020.

Eerder hebben we aangegeven naar verwachting in oktober te starten met de uitgifte van de woningbouwkavels in de derde fase van de woonwijk ‘Steehof’ in Yerseke. Zoals u wellicht weet wordt dit laatste deel van de Steehof de eerste gasloze wijk in onze gemeente. In deze wijk streven we samen met de nieuwe bewoners naar een hoge mate van verduurzaming. Daarom zijn we momenteel hard bezig met een aantal zaken om de toekomstige bewoners hierin zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. De uitgifte van kavels zal daarom iets opschuiven. Hieronder leest u om welke onderzoeken en ontwikkelingen het gaat en wat u kunt verwachten als u interesse hebt in een kavel.

Duurzame woningen

Omdat niet meer op het gasnet mag worden aangesloten, zal bij nieuwbouw ingezet moeten worden op duurzame warmte. Een voor de hand liggende optie is volledig elektrisch waarbij gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp. Een warmtepomp kent verschillende bronnen zoals de buitenlucht en aardwarmte. Het meest efficiënte systeem is een bodemenergiesysteem (dus aardwarmte). Momenteel is de gemeente dat voor de nieuwe bewoners aan het uitzoeken. Ons streven is dat alle bewoners zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van de beschikbare bodemenergie in de ondergrond van Steehof. Er wordt namelijk een bodemenergie (verdeel)plan opgesteld. Dit plan kan als basis gebruikt worden door iedereen die in de wijk een dergelijk systeem wil aanleggen dat gebruikmaakt van bodemwarmte.
Daarnaast zijn we een manier aan het uitwerken waarop wij toekomstige bewoners op weg kunnen helpen met het bouwen van een energieneutrale woning. De resultaten van het onderzoek naar bodemenergie verwerken wij in de informatiebrochure. 

Heeft u interesse in een kavel? 

Zodra de informatiebrochure gereed is, publiceren wij dat op onze website, sociale mediakanalen en in het Advertentieblad. U heeft dan nog ruim de tijd om in de informatiebrochure te lezen hoe u zich kunt registreren als gegadigde voor een woningbouwkavel en hoe de lotingsprocedure zal verlopen. 

Heeft u de enquête over de Transitievisie Warmte al ingevuld?

Met een Transitievisie Warmte onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn en in welke dorpen en buurten het logisch is om een start te maken met het werken aan schone warmtebronnen. Over de uitvoering van de plannen horen we graag uw mening! U kunt de enquête invullen t/m 23 november via www.reimerswaal.nl/klimaat