Snijden zeegroente Oosterschelde 2019

Dit item is verlopen op 23-02-2019.
zeegroente

Met ingang van dinsdag 12 februari t/m vrijdag 15 februari 2019 verstrekken de zeven gemeenten, gelegen aan de Oosterschelde (Veere, Noord-Beveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duiveland), zolang de voorraad strekt, aanvraagformulieren voor een seizoensvergunning voor het snijden van zeegroente in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.
 
De volgorde van behandeling van de tot en met 22 februari 2019 ontvangen aanvragen zal door middel van loting bepaald worden. Later ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen. Een toelichting op de procedure en een kaart van de schorgebieden waar, met een vergunning, zeegroente gesneden kan worden zitten bij het aanvraagformulier. Er worden maximaal 284 vergunningen verleend.
 
Informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw L. Vermeer, afdeling bestuursondersteuning van de provincie Zeeland. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0118-631124 en per e-mail via l.vermeer@zeeland.nl.