Snijden van zeegroente Oosterschelde 2020

Dit item is verlopen op 15-02-2020.
leeg

Met ingang van dinsdag 11 februari t/m vrijdag 14 februari 2020 verstrekken de zeven gemeenten gelegen aan de Oosterschelde, zolang de voorraad strekt, aanvraagformulieren voor een seizoensvergunning voor het snijden van zeegroente in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

De volgorde van behandeling van de tot en met 21 februari 2020 ontvangen aanvragen zal door middel van loting bepaald worden. Later ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen. Een toelichting op de procedure en een kaart van de schorgebieden waar, met een vergunning, zeegroente gesneden kan worden zitten bij het aanvraagformulier. Er worden maximaal 284 vergunningen verleend.

Informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw L. Vermeer, afdeling bestuursondersteuning van de provincie Zeeland. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0118-631924 en per e-mail via l.vermeer@zeeland.nl.