Resultaten naar onderzoek lood in bodem

Dit item is verlopen op 19-03-2018.

De gemeente Reimerswaal heeft in 2017 onderzoek verricht naar de blootstelling van loodhoudende grond aan spelende kinderen op openbare (speel)terreinen en volkstuinen. Uit dit onderzoek blijkt dat er in onze gemeente op geen enkele openbare kinderspeelplaats of volkstuin, waar lood in de bodem verwacht wordt, gezondheidsrisico’s bestaan. Vrijwel alle speelplaatsen zijn op voldoende wijze afgedekt of verhard zodat er geen direct contact kan bestaan. Op enkele niet afgedekte terreindelen is bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van lood in de bodem. De gemeten gehalten lood bleken dermate laag dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico.

Meer informatie en een brochure met tips hoe de kans op inname van lood is te voorkomen vindt u  op de website van GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl/lood.