Reiniging en inspectie van het riool in Hansweert, Oostdijk en Bath

Dit item is verlopen op 22-03-2021.

Reinigings- en inspectiebedrijf M.J. Oomen Moerdijk start in opdracht van de gemeente vanaf 22 februari 2021 met het reinigen en inspecteren van de riolering in Hansweert, Oostdijk en Bath. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vier weken duren.

In verband met deze werkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de putdeksels in de weg, in het trottoir en de openbare ruimten zoveel mogelijk vrij te houden. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan. 

Borrelende toiletten 

Door de reiniging van het riool kan er sprake zijn van borrelende toiletten. Wij adviseren u tijdens de werkzaamheden het deksel van het toilet te sluiten en een handdoek onder het deksel (bril) te leggen. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waarin u op de hoogte gesteld wordt van de planning. 

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Brugman van de firma M.J. Oomen, Moerdijk, telefoonnummer 0168 – 35 65 70. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113.