Reimerswaal maakt 20 jaar archief openbaar

Dit item is verlopen op 20-09-2017.

De gemeente Reimerswaal heeft de archieven over de periode 1970-1979 en 1980-1989 toegankelijk gemaakt.

Archiefwet 1995

De archiefvorming van overheidsorganisaties is onderhevig aan de Archiefwet 1995. Dit betekent dat het politiek en bestuurlijk handelen moet kunnen worden verantwoord naar de burger en samenleving, ook achteraf. Daarnaast mag de burger van de overheid verlangen dat deze correcte informatie verstrekt. Dit kan alleen maar wanneer de archiefdocumenten in een goede, geordende en toegankelijke staat worden beheerd.
Na 20 jaar neemt het belang voor de actuele bedrijfsvoering af en is slechts een deel ten behoeve van deze bestuurlijke verantwoording van permanent belang. Het beheer van deze documenten wordt dan overgedragen aan de gemeentearchivaris en krijgt dan vooral een cultuurhistorisch karakter en wordt daardoor onderdeel van het gemeentelijk cultureel erfgoed.

Archief

Het archief van de gemeente Reimerswaal bevat informatie over onderwerpen waarmee de gemeente zich in de loop der eeuwen heeft beziggehouden. Dat zijn onder andere gegevens over besluiten en verslagen van de gemeenteraad, gemeentebegrotingen, verordeningen, bestemmingsplannen, aanleg van wegen, straatnaamgeving, bouwvergunningen en grondtransacties. Uiteraard zitten in ons archief ook gegevens uit de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister.

Openbaar

In de Archiefwet 1995 is onder meer bepaald dat archieven die ouder zijn dan 20 jaar, openbaar moeten zijn en kosteloos geraadpleegd moeten kunnen worden. Openbaar betekent dat de archiefstukken bij ons kunnen worden ingezien. Is de bescherming van de privacy in het geding, dan is er een beperking op de openbaarheid van de stukken.

De inventarissen zijn raadpleegbaar op deze site.

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Hanneke Jansen van de afdeling Dienstverlening. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0113 of via gemeente@reimerswaal.nl.