Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

Dit item is verlopen op 18-04-2020.

De inzameling van afval van Zorggroep Ter Weel in de Vliedbergstraat in Rilland vindt plaats door middel van verzamelcontainers. De gemeente is van plan toestemming te verlenen aan Ter Weel voor het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer op gemeentegrond. Het gaat om één ondergrondse afvalcontainer bestemd voor het afval afkomstig van Vliedbergstraat 6, 8 en 10.

De beoogde locatie voor een ondergrondse container is:
➜ Vliedbergstraat, Rilland:
tegenover Vliedbergstraat nummer 7, in het gras, naast het tegelpad.

U kunt de locatie ook bekijken op het gemeentehuis. De gemeente heeft bij het bepalen van een geschikte locatie rekening gehouden met onder meer de loopafstand, de bereikbaarheid van het inzamelvoertuig en de verkeersveiligheid. Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze wat betreft de beoogde locatie aan de gemeente kenbaar te maken. Dit kunt u schriftelijk indienen per e-mail aan gemeente@reimerswaal.nl, onder vermelding van afdeling Gemeentewerken, mevrouw Disco. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u uw zienswijze bij de gemeente bekend te maken vóór 18 april 2020.