Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

Dit item is verlopen op 28-02-2020.
leeg

De inzameling van huishoudelijk PMD+ en groente-, fruit- en tuinafval bij wooncomplexen vindt met name plaats door middel van bovengrondse verzamelcontainers, veelal geplaatst in een betonnen omhulsel. De gemeente is voornemens de bovengrondse afvalvoorzieningen bij wooncomplexen te vervangen voor een ondergrondse afvalcontainer met elektronisch toegangssysteem.

Deze steeds breder ingezette inzamelmethode verbetert het straatbeeld en maakt de afvalinzameling efficiënter. Om illegaal dumpen van (bedrijfs)afval tegen te gaan, is de keuze gemaakt voor beveiligde containers. Bovendien waarschuwt dit toegangssysteem de inzameldienst als de container bijna vol is.

De beoogde locaties voor ondergrondse containers zijn:

  • Burg. Sinkelaan, Yerseke: aan zijde hoofdingang wooncomplex, nabij huidige bovengrondse afvalvoorzieningen.
  • Eversweerdestraat, Rilland: links op een parkeervak, naast het tegelpad richting centrale ingang wooncomplex.

U kunt de locatie ook bekijken op het gemeentehuis.

De gemeente heeft bij het bepalen van een geschikte locatie rekening gehouden met onder meer de loopafstand, de bereikbaarheid van het inzamelvoertuig en de verkeersveiligheid. Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze wat betreft de beoogde locatie aan de gemeente kenbaar te maken. Dit kunt u schriftelijk indienen per e-mail aan gemeente@reimerswaal.nl, onder vermelding van afdeling Gemeentewerken, mevrouw Disco. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u uw zienswijze bij de gemeente bekend te maken vóór 28 februari 2020.