Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

Dit item is verlopen op 21-04-2019.

De inzameling van huishoudelijk rest- en groente-, fruit- en tuinafval bij wooncomplexen vindt met name plaats door middel van bovengrondse verzamelcontainers, veelal geplaatst in een betonnen omhulsel. De gemeente is voornemens de bovengrondse afvalvoorzieningen bij wooncomplexen te vervangen voor een ondergrondse afvalcontainer met elektronisch toegangssysteem.

Deze steeds breder ingezette inzamelmethode verbetert het straatbeeld en maakt de afvalinzameling efficiënter. Om illegaal dumpen van (bedrijfs)afval tegen te gaan, is de keuze gemaakt voor beveiligde containers. Bovendien waarschuwt dit toegangssysteem de inzameldienst als de container bijna vol is.

De beoogde locaties voor de ondergrondse containers zijn:

 • Marconistraat, Kruiningen – nabij huidige locatie bovengrondse verzamelcontainers
 • Duiveneestraat/Molenmeet, Kruiningen – naast het tegelpad richting ingang wooncomplex
 • Slotstraat, Kruiningen – naast het tegelpad richting centrale ingang wooncomplex
 • Boomdijk, Hansweert – nabij huidige locatie bovengrondse verzamelcontainers
 • Aakstraat, Yerseke – nabij huidige locatie bovengrondse verzamelcontainers
 • De Capellerie, Yerseke – nabij huidige locatie bovengrondse verzamelcontainers
 • Zeeburg, Yerseke – nabij huidige locatie bovengrondse verzamelcontainers
 • Eversweerdestraat, Rilland – naast het tegelpad richting centrale ingang wooncomplex
 • Prins Willemstraat, Waarde – nabij huidige locatie bovengrondse verzamelcontainers
 • Moerplein, Yerseke – naast inrit richting invaliden parkeerplaatsen
 • Damstraat, Yerseke: vóór hoofdingang wooncomplex Damstraat, hoek Zeeburg
 • De Blauwe Reiger, Rilland: rechts voor de hoofdingang, op de bestaande locatie van een bovengrondse afvalvoorziening
   

U kunt de locaties ook bekijken op het gemeentehuis.

De gemeente heeft bij het bepalen van een geschikte locatie rekening gehouden met onder meer de loopafstand, de bereikbaarheid van het inzamelvoertuig en de verkeersveiligheid.

Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze wat betreft de beoogde locatie aan de gemeente kenbaar te maken. Wanneer u hiervan gebruik maakt, verzoeken wij u deze zienswijze in te dienen vóór 20 april 2019. Dit kan schriftelijk per e-mail aan gemeente@reimerswaal.nl , onder vermelding van afdeling Gemeentewerken, mevrouw Disco.