Openstelling Tiende ronde Provinciale Impuls Wonen

Dit item is verlopen op 31-10-2020.

De tiende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 12 oktober 2020 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 500.000 beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 12 oktober tot en met 13 november 2020. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen
 • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad 
 • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad


Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: 

 • Het moet gaan om een woning
 • Bouwjaar van vóór 1975
 • (WOZ)-waarde maximaal € 170.000
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

Informatie

Als u vragen heeft over uw project of over het invullen van het subsidieaanvraagformulier, stuur dan een bericht naar emailadres piw@zeeland.nl. Als u uw telefoonnummer achter laat, belt het team PIW u zo spoedig mogelijk terug.

Advies over duurzaamheid

Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning? Stuur uw vraag naar piw@zeeland.nl. U krijgt antwoord van een energiedeskundige die u kan adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.