Nieuwjaarstoespraak burgemeester José van Egmond

Dit item is verlopen op 15-01-2019.
Champagneglazen

Maandagavond 7 januari heeft burgemeester Van Egmond haar nieuwjaarstoespraak gehouden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Benieuwd naar de toespraak? Lees deze dan hieronder:

Geachte aanwezigen, dames en heren,

Allereerst: hartelijk welkom, fijn dat u gekomen bent. Namens de gemeenteraad en het college van Reimerswaal wens ik u een gezond, voorspoedig en gezegend 2019 toe!

De afgelopen jaarwisseling kende over het algemeen een rustig verloop en daar ben ik dankbaar voor en blij mee. Met hulp van inwoners, vrijwilligers, initiatiefnemers, jongerenwerk, boa’s, gemeentewerken, politie en brandweer kregen we een jaarwisseling waar we met elkaar trots op kunnen zijn! Natuurlijk verliep niet alles vlekkeloos, waren er irritaties over te vroeg afgestoken vuurwerk of te harde knallen. En was er ook dit jaar schade. Dames en heren, de rekening voor kapot asfalt, kapotte afvalbakken, verkeersborden, bankjes  en een schommel komt neer op bijna 10.000 euro. Reken daarbij de kosten die de buitendienst gemaakt heeft voor het voortijdig opruimen van rommel en het naderhand opruimen, dan is de rekening voor  Reimerswaal ruim 15.000 euro en daarmee hoger dan vorig jaar. Wellicht valt het bedrag u mee. Maar, laat ik maar heel eerlijk zijn: elke euro die we hier aan moeten uitgeven is zondegeld, het is geld van ons allemaal. Geld dat we liever aan andere zaken uitgeven, waar onze inwoners wat aan hebben. Ook Reimerswaal kent een botsing van meningen over hoe die jaarwisseling eruit zou moeten zien. De jaarwisseling kenmerkt zich door tradities. Tradities die gaan over beleving. Van de Koenckelpotfanfare tot aan het racen met brommers zonder uitlaat. Van carbidschieten tot vuurwerk afsteken. En zo ingewikkeld is het eigenlijk niet: let op je kroost, houd je aan de veiligheidsregels, heb respect voor de ander en voor wat niet van jou is, ruim je rommel op en de jaarwisseling is een feest voor iedereen. Een onbevangen jaarwisseling voor iedereen.

Onbevangenheid, laat het woord maar even op u inwerken. In de kerstbijlage van dagblad Trouw, Letter en Geest, pleit politicoloog en jurist Hans de Bruijn voor meer onbevangenheid. We zijn het kwijtgeraakt. Bang om de controle te verliezen. Op de sociale media zit iedereen gevangen in zijn eigen gelijk. Google gerust even op zwarte piet of vuurwerkverbod. Of recenter: het vreugdevuur in Scheveningen. Politici moeten zich voortdurend profileren, want de kiezers zijn zo weer overgestapt naar een andere partij. Iedereen zit in zijn eigen bubbel, het eigen cluppie. Niet bepaald een gezonde voedingsbodem voor onbevangenheid, schrijft De Bruijn.

Onbevangenheid zorgt ervoor dat we creativiteit aanboren, flexibel en wendbaar zijn. Of zoals onze Koning het mooi verwoordde in zijn kersttoespraak: dat je samenwerkt met anderen, dat je samen de schouders eronder zet, dat we kansen benutten en dat de problemen van de ander ook jouw problemen zijn. Dragers van onbevangenheid. Ik heb ze het afgelopen jaar gezien in onze gemeente. Een bedrijf dat onderdak en een maaltijd aanbiedt voor hen die het nodig hebben tijdens kerst, een zorginstelling die deuren gastvrij openzet, wanneer deuren van een dorpshuis dicht moeten, vrijwilligers die koken voor eenzamen, een gezin dat hun huis openzet voor pleegkinderen,  bedrijven die samenwerken, innoveren en hun bijdrage leveren aan de energietransitie, een inwoner die omkijkt naar een hulpeloze alcoholverslaafde, een initiatiefnemer die met een aantal vrijwilligers ervoor zorgt dat er weer een vreugdevuur is in een dorp. Deze dragers van onbevangenheid en al die anderen (die we vaak niet zien, maar er wel zijn) tonen de kracht van onze gemeente en maken van Reimerswaal een gemeenschap.

Samenwerken, verbinden en de schouders eronder zetten is ook de opdracht die het nieuwe college meekreeg van de nieuw gekozen gemeenteraad. Het college heeft de opdracht van de raad inmiddels uitgewerkt in een collegeprogramma. Met acht specifieke thema’s gaat het college aan de slag en deze zult u regelmatig terugzien en horen.

  • Bestuurlijke Vernieuwing
  • Duurzaamheid & Klimaat
  • Toekomstbestendig Wonen
  • Toerisme
  • Zorg & Preventie
  • Veiligheid & Handhaving
  • Arbeidsmigranten & huisvesting
  • Toekomstvisie

Reimerswaal groeit nog steeds. In 2019 zullen we een nieuwe woonvisie vaststellen waarin niet alleen gekeken zal worden naar aantallen, maar ook naar behoefte en kwaliteit van wonen. Wethouder Jaap Sinke trekt dit dossier en zal ook in 2019 de vraagstukken over het nieuwe wonen en ruimtelijke ontwikkelingen, oppakken. Hoe krijgen we de bestaande woningvoorraad van het gas af en hoe ontwikkelen we gasloos bouwen, hoe maken we onze woningvoorraad ouderenproof?

De allerbelangrijkste opdracht voor 2019 wellicht, is de opdracht om te komen tot een visie op hoe we Reimerswaal klimaatneutraal ontwikkelen. Wethouder Dirk Verburg zal dit dossier onder zijn hoede nemen. Ons klimaat verandert, fossiele brandstoffen worden schaars en onze opdracht om zuinig te zijn op ons gebied zodat we die nog beter door kunnen geven aan onze kinderen, vraagt dat we als gemeente er niet alleen over nadenken, maar ook maatregelen nemen als een goed rentmeester. Nieuwe vormen van energie doen hun intrede, maar roepen ook vragen op. Hoe gaan we om met onze (groene) ruimte en hoe zorgen we ervoor dat duurzaamheid iets wordt van ons allemaal?

Naast behoefte aan woningen, blijft de behoefte aan bedrijfsgrond groeiende, vooral in Yerseke en Kruiningen. De economie draait weer op volle kracht. Ook Reimerswaalse  bedrijven profiteren hiervan. Zaak voor de gemeente Reimerswaal om die ontwikkelingen bij te houden en het bedrijfsleven, groot en klein, daarbij te ondersteunen. Of dat nu uitbreidingsplannen zijn , innovatieve ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid of geheel nieuwe initiatieven, de gemeente denkt mee en faciliteert waar mogelijk. Wethouder Kees Verburg heeft het afgelopen jaar daar zijn schouders onder gezet en zal dat in 2019 met vol enthousiasme blijven doen! Reimerswaal is mooi en veelzijdig. Iedere inwoner weet dat. Op het gebied van toerisme heeft onze gemeente veel te bieden, maar zien we ook nog mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen. Om die reden werken we in het nieuwe jaar een uitvoeringsplan uit. De raad heeft de kaders daarvoor al meegegeven. In relatie daarmee: in 2019 zullen de voorbereidingen plaatsvinden voor het feestjaar 2020. Het jaar dat de gemeente 50 jaar bestaat. Een feest niet alleen voor inwoners maar ook een uitgelezen kans om onze mooie gemeente op alle mogelijke manieren te promoten!

Met de overheveling van de jeugdwet in 2015 heeft het Rijk een bezuiniging doorgevoerd van 20%, wat betekent dat we met een lager budget te maken kregen om de zorg uit te voeren. We zullen minder kosten moeten maken om de ontstane tekorten het hoofd te kunnen bieden. Betrokken bestuurders, ambtenaren en deskundigen zullen ook in 2019 hard werken om maatregelen uit te werken, zonder de inzet, beschikbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg aan te tasten.

Hoe ziet Reimerswaal er over tien jaar uit? Onze laatste toekomstvisie dateert uit 2008. En is gedateerd. Veel plannen uit die tijd werden gekenmerkt door bezuinigingen. We leven in een andere tijd. Met andere uitdagingen. Onze economie verandert. Onze manier van onderwijs geven aan onze kinderen verandert. De manier van besturen verandert. Reimerswaal is geen eiland meer, maar werkt regionaal graag samen met andere gemeenten en overheden om inwoners het beste te bieden op het gebied van zorg, onderwijs, ruimte en werk. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over een nieuwe toekomstvisie Reimerswaal. U hoort daar binnenkort meer over!

Energie, zorg, toekomstvisie, werk en toerisme. Al deze uitdagingen kunnen we als gemeente niet alleen het hoofd bieden. Verbinding en participatie met inwoners, bedrijven, maatschappelijke, levensbeschouwelijke instellingen en kerken vormen voor ons de rode draad. Onze uitdagingen zijn immers ook de uwe. Ze roepen vragen op die we met elkaar zullen moeten beantwoorden. Want soms zal het schuren. Omdat het tijd vraagt. Of geld kost. Of omdat het wringt tussen economie en groen. Of tussen werkgelegenheid en leefbaarheid. Wat we daarvoor nodig hebben? Dat we buiten ons clubje kijken en denken, samenwerken en schouder aan schouder staan. Verschillende dorpen. Schakels die samen één gemeente Reimerswaal vormen, zoals uitgebeeld in de nieuwe ambtsketen.

Ik wens u en ons met elkaar een onbevangen 2019 toe! Laten we daarop toosten.