Nieuwe Algemene plaatselijke verordening

Dit item is verlopen op 01-02-2020.
leeg

De Algemene plaatselijke verordening (APV) bevat regels op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen en dergelijke. Voor inwoners van onze gemeente, maar zeker ook voor bedrijven en verenigingen, zijn de regels in de APV van groot belang. De huidige APV is ongeveer vier jaar oud en is als gevolg van gewijzigde inzichten en veranderingen in wetgeving aan vernieuwing toe.

Er is een nieuwe APV voorbereid waarin ten opzichte van de huidige APV een aantal wijzigingen worden voorgesteld, onder andere op de volgende gebieden:

  • Sluitingstijden van horecabedrijven. In de voorgestelde APV vervalt de regeling die nu geldt tussen 02.00 uur en 03.00 uur. De vaste sluitingstijd wordt dan 02.00 uur.
  • Tijden waarbinnen alcohol geschonken mag worden in sportkantines e.d. Alcohol mag in de nieuwe opzet worden geschonken vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur.
  • Openbare orde kwesties, zoals regels m.b.t. burenoverlast, gevaarlijke honden en locaties waarvoor een alcoholverbod kan worden ingesteld.
  • Een ballonverbod. Bij het oplaten van ballonnen blijven de restanten ervan nog zeer lang achter in het milieu. Reden om het grootschalig oplaten van ballonnen te verbieden. Kleinschalig gebruik van ballonnen blijft gewoon toegestaan.
  • Het vloekverbod. Omdat dit verbod in juridisch opzicht moeilijk handhaafbaar is, speelde de overweging om het te schrappen. Het gemeentebestuur wil echter het signaal afgeven dat vloeken kwetsend is. Het vloekverbod verbiedt overigens ook andere kwetsende uitlatingen.

Uiteraard regelt de APV nog veel meer onderwerpen. Hier kunt u de volledige tekst van de nieuwe APV lezen. Ook kunt u een overzicht inzien van alle wijzigingen ten opzichte van de huidige APV.

Nog niet definitief

In de voorbereiding hebben het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente die veel met de APV werken zorgvuldig nagedacht over wijzigingen. Ook zijn andere instanties erbij betrokken, zoals o.a. de politie. De nieuwe APV is nog niet vastgesteld. Ook de hiervoor genoemde wijzigingen zijn nog niet definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Zienswijze

Voordat de gemeenteraad de APV gaat vaststellen krijgen ook inwoners, bedrijven en verenigingen de kans om hun mening te geven. U kunt uw mening geven door een zogenaamde zienswijze in te dienen. Uw zienswijze kunt u per e-mail of schriftelijk indienen tot uiterlijk 31 januari 2020.  Voor een zienswijze per e-mail gebruikt u het e-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.  Alle ingediende zienswijzen zullen zorgvuldig worden doorgenomen en door de gemeenteraad worden meegewogen in de besluitvorming.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u contact op met Rob Snoek van de afdeling Advies en Ondersteuning via telefoonnummer 14 0113.