Nieuwbouw ook in Reimerswaal niet langer op gas

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

Een nieuw te bouwen woning of gebouw aansluiten op het gasnet behoort binnenkort tot het verleden. Per 1 juli 2018 treedt de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) in werking. Het kabinet heeft hiermee besloten dat vanaf 1 juli 2018 nieuw te bouwen woningen of kleinere bedrijfsgebouwen niet meer op het aardgasnetwerk aangesloten mogen worden.

De wet geldt voor alle nieuwbouw, dus ook voor één enkele woning in bebouwd gebied. Woningen die vóór 1 juli al een omgevingsvergunning hebben aangevraagd of ontvangen kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd.

Meer informatie over Wet VET vindt u op de website: www.duurzaambouwloket.nl/wet-voortgang-energietransitie

Gevolgen

Dit heeft als gevolg dat aanvragen voor een omgevingsvergunning, die na 30 juni 2018 worden ingediend, hieraan moeten voldoen. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw moet een EPC-berekening aangeleverd worden. Wanneer in de EPC-berekening wordt uitgegaan van een gasgestookte ruimteverwarming zal de aanvraag omgevingsvergunning moeten worden geweigerd. Er kan immers geen aansluiting op het gasnet gerealiseerd worden. Bij het ontwerp van de woning en uiteindelijk vertaald in de EPC-berekening dient hier al rekening mee gehouden te worden.
Voor aanvragen die vóór 1 juli 2018 worden ingediend, geldt een overgangsregeling. In die aanvragen waar uitgegaan wordt van een gasaansluiting wordt dit toegestaan onder de voorwaarde dat er in de nabijheid een gasnet aanwezig is. Netbeheerders willen ook die projecten ertoe bewegen om indien mogelijk van het aardgas af te gaan.

Heeft u nieuwbouwplannen?

Houdt u er rekening mee dat deze wet geldt voor alle kleinverbruikersaansluitingen. Bent u bezig met nieuwbouwplannen? Dan adviseren wij u om u goed te laten voorlichten en met uw architect, aannemer en installateur te kijken naar de mogelijkheden van aardgasloos bouwen.

Stappenplan duurzaam en aardgasvrij bouwen

Zelfbouwers die meer informatie willen over hoe zij hun woning aardgasloos kunnen bouwen, kunnen terecht bij het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket. Hier kan een stappenplan opgevraagd worden in de vorm van een folder, waarin staat beschreven hoe zelfbouwers hun nieuwbouwwoning aardgasloos en nul-op-de-meter kunnen bouwen. Hierin staan de belangrijkste overwegingen in het ontwerpproces op een rij gezet, en wordt in hoofdlijnen aangegeven wat de belangrijke aandachtspunten en tips zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Is er behoefte aan meer detail en uitleg over de verschillende installaties, dan kan er altijd contact worden opgenomen met één van de onafhankelijke adviseurs. Download het stappenplan.

Bestaande bouw

De wet VET bevat tot dusver nog geen wettelijke verplichting voor de bestaande bouw. Wel is de verwachting dat binnen 30 jaar het grootste deel van de bestaande woningen niet meer aangesloten zullen zijn op het aardgasnet.

Meer informatie

Meer informatie over gasloos nieuwbouwen is te vinden op de website www.duurzaambouwloket.nl/thema/nieuwbouw.
Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente ingezet om particuliere woningeigenaren te voorzien van gratis en onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken en subsidies- en financieringsregelingen. Ga naar de website www.duurzaambouwloket.nl voor meer informatie of stel een vraag door te mailen (info@duurzaambouwloket.nl) of te bellen (072 – 743 39 56)