Kolkenreiniging

Dit item is verlopen op 28-02-2021.

Reinigingsbedrijf Van der Valk en de Groot start in opdracht van de gemeente op maandag 1 februari met het reinigen van alle straat- en trottoirkolken binnen de gemeente Reimerswaal. Vanwege deze reinigingswerkzaamheden verzoeken wij u vriendelijk om de komende vier weken alle straat- trottoirkolken zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan. Er wordt in Rilland gestart, daarna volgen de overige dorpen van oost naar west.

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Pols van de firma Van der Valk en de Groot, telefoonnummer 013 531 35 00. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de gemeente via telefoonnummer 14 0113. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!