Kolkenreiniging

Dit item is verlopen op 17-10-2018.
bord werken

Reinigingsbedrijf Van der Valk en de Groot is in opdracht van de gemeente op maandag 17 september 2018 gestart met het reinigen van de kolken.

Deze werkzaamheden omvatten het reinigen van alle straat- en trottoirkolken binnen de gemeente Reimerswaal. In verband met deze reinigingswerkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de komende vier weken alle straat- trottoirkolken zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

Er wordt in Rilland gestart, daarna volgen de overige dorpen van oost naar west. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Pols van de firma Van der Valk en de Groot, telefoonnummer 013 531 35 00. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.