Kolkenreiniging vanaf donderdag 5 maart

leeg

Reinigingsbedrijf Van der Valk en de Groot start donderdag 5 maart met het reinigen van de kolken.

Deze werkzaamheden omvatten het reinigen van alle straat- en trottoirkolken binnen de gemeente. In verband met deze reinigingswerkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de komende vijf weken alle straat- trottoirkolken zoveel mogelijk vrij te houden.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

Er wordt in Rilland gestart, daarna volgen de overige dorpen van oost naar west. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Pols van de firma Van der Valk en de Groot, telefoonnummer 013 531 35 00. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de gemeente, telefoonnummer 14 0113.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!