Kleinschalige verzoeken voor herziening bestemmingsplan Buitengebied: Veegplan Buitengebied

Dit item is verlopen op 02-02-2020.
leeg

Heeft u een plan voor uw erf/perceel in het buitengebied? Wilt u bijvoorbeeld uw agrarisch bedrijf uitbreiden of juist stoppen? Of wilt u gebouwen gebruiken voor een andere bestemming dan agrarisch of wonen? Dan kan uw (kleinschalige) initiatief mogelijk mee in het veegplan voor het buitengebied.

Wat is een veegplan en waarom is het interessant voor u?

Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van het bestemmingsplan tegelijkertijd behandeld. Deelname aan het veegplan is goedkoper dan een aparte bestemmingsplanprocedure. Wij bundelen uw initiatief namelijk met andere initiatieven uit het buitengebied in 1 veegplan, met 1 procedure. Op die manier kan de gemeente uw initiatief veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. Door mee te doen aan het veegplan bespaart u dus kosten!

Veegplan 2020

Vanwege het succes van het laatste veegplan gaan we in 2020 opnieuw een veegplan opstellen. U kunt zich hiervoor nu aanmelden tot en met 1 februari 2020. Wij denken graag met u mee over ontwikkelingen, initiatieven en mogelijkheden op uw gronden. Aanmelden kan door een principeverzoek in te dienen bij het college van burgermeester en wethouders. In het principeverzoek beschrijft u uw initiatief. Vervolgens neemt het college een standpunt in over uw verzoek.

Kosten

De kosten voor deelname aan het veegplan 2020 zijn sowieso lager dan voor een individuele procedure. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure sluiten wij met u een (anterieure) overeenkomst waarin onder andere afspraken over de kosten worden opgenomen. Kosten voor extra onderzoeken (ten behoeve van bijvoorbeeld bodem, water, flora en fauna etc.) en voor het opstellen van een landschapsplan komen aanvullend voor uw rekening.
De legeskosten voor het behandelen van het principeverzoek bedragen € 994,20 euro. Wanneer het initiatief daarna meegenomen wordt in het veegplan zullen wij u informeren over de hoogte van de kosten.

Informatie

Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers via telefoonnummer 14 0113.