Herinrichting Varkensdijk in Yerseke

leeg

Dit jaar zijn wij van plan om de Varkensdijk opnieuw te asfalteren en het bestaande trottoir te verhogen om zo de voetgangers meer veiligheid te bieden.

Afgelopen voorjaar hebben we op de Varkensdijk een snelheidsmeting uitgevoerd. Aan de hand van deze resultaten vinden we het nodig om verkeersremmende aanpassingen aan te brengen en op deze manier de dijk veiliger te maken. Zo wordt een verhoogd plateau aangebracht bij zowel de fiets- als de voetgangersoversteekplaats. Beide plateau’s worden in rood asfalt uitgevoerd. Tussen de plateau’s worden aan beide zijden van de rijbaan rode fietsstroken aangebracht. De rijbaan wordt ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats door middel van verhoogde bloembakken versmald.