Herinrichting Hoofdweg Rilland 

Voor de herinrichting van de Hoofdweg in Rilland zijn we tot een definitief ontwerp gekomen. Na het presenteren van het schetsontwerp in februari 2021 hebben we de feedback verwerkt in het definitieve ontwerp. We hebben zoveel als mogelijk gekeken naar de wensen van de omgeving. 


Mocht u naar aanleiding door het zien van de presentatie nog vragen hebben kunt u die stellen via projecthoofdweg@reimerswaal.nl 
 


Benieuwd naar de herinrichting van de Hoofdweg Rilland?

Inmiddels zijn de opgehaalde ideeën die we van veel inwoners uit Rilland mochten ontvangen verwerkt tot een schetsontwerp voor de Hoofdweg in Rilland. De presentatie van dit schetsontwerp is door de huidige corona maatregelen anders dan u van ons gewend bent maar we hopen u hiermee een goede indruk van het plan te kunnen geven:

Mocht u na het zien van de presentatie/het ontwerp nog vragen hebben, dan kunt u op woensdag 17 februari tussen 8.00 uur en 16.00 uur bellen met Richard Klein van de gemeente via telefoonnummer (0113) 395 303. U kunt uw vragen ook mailen naar projecthoofdweg@reimerswaal.nl 

We zijn benieuwd naar uw reacties!


De Hoofdweg (tussen Kreekestraat en Valkenisseweg) wordt heringericht. Met behulp van veel Rillanders hebben we hiervoor ideeën verzameld:

Overzicht ideeën
nr. idee nr. idee
1. veilige oversteekplaats voor kinderen 2. meer pleinidee
3. meer parkeerruimte 4. slingers in rijbaan ipv drempels
5. fietsstraat 6. snelheidsremmers maar breedte niet aanpassen
7. geen drempels 8. verkeersmaatregel snelheid/veiligheid
9. vrachtwagenverbod aan begin dorp 10. meer klinkers, minder asfalt
11. slinger in de weg behouden 12. drempels behouden maar anders inrichten
13. snelheidsbeperkende maatregelen 14. gevaarlijk kruispunt hoofdweg Kreekestraat (rotonde)
15. laden en lossen Spar aan achterzijde 16. betere los-voorziening achterzijde
17. snelheid te hoog 18. snelheidsbeperkende maatregelen
19. liever asfalt dan klinkers 20. meer parkeerruimte voor Spar
21. meer parkeerruimte bij lighthouse 22. voorkomen parkeren busjes voor deur
23. parkeren alleen voor personenauto's 24. meer parkeerplaatsen bij dorpshuis
25. meer parkeerplaatsen bij winkels 26. meer minder valide parkeerplaatsen
27. parkeren reguleren 28. niet laden en lossen in de hoofdweg
29. parkeerplaats bij pinautomaat 30. parkeren voor uitrit voorkomen
31. meer parkeerruimte bij school 32. kort parkeren max 1,5 uur bij Spar
33. schoolzone maken 34. weekmarkt duidelijk aangeven
35. shared space 36. fietsparkeerplaats + oplaadpunten
37. dorpsplein/kern creëren 38. rolstoelvriendelijk
39. groter terras bij bakker en cafe's 40. ruimte voor kraampjes
41. ​kiss-and-ride strook 42. oplaadpunt elektrische auto's
43. perceel Hoebeke/tTraas 44. doorgang naar A Buteijnweg
45. mini millieustraat(bakken) bij Spar 46. maak van de Hoofdweg een beukenlaan
47. geen langsparkeervakken 48. boom voor een boom
49. groen bij speeltuin vernieuwen 50. bloembakken laten staan
51. meer groen/bomen 52. veel groenstroken
53. Kleinere boompjes terug planten 54. bloembakken weghalen
55. minder betonnen bakken 56. plantsoen voor nr 6 behouden volgens afspraak?
57. boom bij nr 7 laten staan 58. meer bloemen in openbaar groen
59. geen hoog groen bij kruisingen 60. meer overzicht bij kruisingen
61. bomen bij 34 moeten blijven 62. verkeersmaatregelen tegen hardrijders
63. huidig gras niet verstenen ivm wateroverlast 64. wateroverlast bij hevige regen bij bakker
65. geen verhogingen in straat ivm wateroverlast 66. rotonde/ovonde kruising Hoofdweg Kreekestraat
67. fietsvriendelijk straat 68. meer bankjes/zitgelegenheid
69. marktkast met stroom en water 70. bankje bij bushalte
71. betere aankleding van omgeving terrassen 72. vertellen geschiedenis Rilland
73. meer groen in winter/ groen pleintje 74. veilige oversteekplaatsen middels zebrapaden
75. autovrij plein/ontmoetingsplaats 76. marktkraampjes/ minimarkt
77. voldoende groen maar wel open 78. houden zoals het is, betere bestemming voormalig gemeentehuis

Projectplanning
maand activiteit
september 2020 Bewonersmiddag/avond
Ophalen ideeën bij bewoners
oktober 2020 Inventariseren opgehaalde ideeën en verwerken in schets
november 2020 Presentatie schets met zoveel als mogelijk verwerkte ideeën
december 2020 Uitwerken schetsplan tot ontwerptekening
januari 2021 Details uitwerken en verwerken in tekening
februari 2021 Communiceren tekening met aanwonenden
maart 2021 Aanbesteding opstarten
april 2021 Aanbesteden en gunnen
mei 2021 Start werkzaamheden

Te downloaden: