Grond te koop voor bouw garages aan de Schoolstraat in Hansweert

Dit item is verlopen op 01-01-2018.
Grond te koop voor bouw garages aan de Schoolstraat in Hansweert; aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

De Schoolstraat in Hansweert heeft de afgelopen tijd een ware gedaanteverandering ondergaan. Verouderde seniorenappartementen van R&B Wonen zijn afgebroken en vervangen door moderne grondgebonden woningen. Ook het openbaar gebied is onder handen genomen en is sinds kort weer helemaal bij de tijd. De Schoolstraat, in samenhang met het plein bij dorpshuis Kaj Munk, presenteert zich hierdoor met overtuiging als de voornaamste publieke ruimte van Hansweert.

Achter de nieuwe woningen aan de Schoolstraat zijn parkeerplaatsen aangelegd, die met groen en enkele bomen zijn omkleed. Op de gronden tussen dit parkeerterrein en de pastorietuin voorzien de plannen in de bouw van maximaal 8 garages. In het geldende bestemmingsplan ‘Schoolstraat, Hansweert’ zijn hiervoor bouwmogelijkheden opgenomen. De gemeente wil de beschikbare gronden verkopen aan één partij voor de bouw van deze garages.

Aanbieding

De gronden achter de woningen aan de Schoolstraat in Hansweert worden te koop aangeboden voor de bouw van 8 garages. Op bijgaande afbeelding is de bouwlocatie uitgelicht. Aan de verkoop zullen voorwaarden worden verbonden ten aanzien van de termijn waarop realisatie van de garages plaats zal moeten vinden en de kwaliteit en uitstraling hiervan. Het bestemmingsplan ‘Schoolstraat, Hansweert’ beschrijft de planologische kaders voor de op te richten bouwwerken.

Aanmelding

Partijen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van de gronden achter de woningen aan de Schoolstraat in Hansweert en de bouw van de garages, worden in de gelegenheid gesteld om hun interesse kenbaar te maken bij de gemeente. Op dit moment wordt partijen nog niet gevraagd om een bod te doen op de gronden of een bouwplan te tonen. Na aanmelding wordt de vervolgprocedure aan geïnteresseerde partijen nader toegelicht en wordt, op grond van door partijen gedane biedingen, uiteindelijk besloten welke partij de gronden mag kopen en de garages gaat bouwen. Een aanmelding als geïnteresseerde verplicht partijen nog tot niets. Partijen die zich niet tijdig aanmelden zijn uitgesloten van de verdere selectieprocedure.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden door vóór maandag 1 januari 2018 een e-mailbericht te sturen naar garages@reimerswaal.nl. In dit bericht moeten tenminste staan vermeld: de naam van de geïnteresseerde partij (bedrijf of privé-persoon), een contactpersoon, een postadres, een e-mailadres en een telefoonnummer. Partijen die zich tijdig hebben aangemeld ontvangen uiterlijk vrijdag 19 januari 2018 een bevestiging van hun aanmelding. De gemeente behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot verkoop, indien tijdens de selectieprocedure geen partij een bod doet dat aan de financiële verwachtingen voldoet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

grond te koop Schoolstraat
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend