Gemeenteraad bespreekt coalitieakkoord en benoemt nieuwe wethouders

Dit item is verlopen op 27-05-2018.

In een extra vergadering van de besluitraad hebben de lijsttrekkers van de SGP, Leefbaar Reimerswaal en de Partij van de Arbeid het coalitieakkoord aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad heeft het akkoord in bespreking genomen, waarbij ook de fracties van de ChristenUnie, de VVD en het CDA op het programma hebben gereageerd.

Op voordracht van de samenwerkende coalitiepartijen zijn vervolgens de wethouders J.P. Sinke uit Krabbendijke (SGP), D.A. Verburg uit Waarde (Leefbaar Reimerswaal) en C.A. Verburg uit Hansweert (PvdA) geïnstalleerd.

Burgemeester Van Egmond zei hierover:
“In deze vergadering werd het nieuwe college geïnstalleerd. Dit college neemt de taak op zich het coalitieakkoord, maar ook de opmerkingen vanuit de niet-college-gebonden fracties uit te werken tot voorstellen aan uw raad. Het college zal, waar en zoveel mogelijk in goede samenwerking met de gemeenteraad, werken aan de nieuwe bestuursstijl waar in het coalitieakkoord naar wordt verwezen. Ik zie uit naar de  samenwerking in het college, maar ook tussen het college en de gemeenteraad.”

Door de benoeming van de wethouders verviel het raadslidmaatschap van de heren J.P. Sinke en C.A. Verburg. In hun plaatsen werden de raadsleden M. Both (SGP) en J.M. van Stel (PvdA), beide uit Kruiningen, geïnstalleerd.

Aan het einde van de vergadering verwees burgemeester Van Egmond ook naar de drempel tussen de achterliggende en komende collegeperiode:
“Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat deze avond met de start van een nieuwe collegeperiode, ook een collegeperiode afsluit. Een college treedt af, een coalitie komt tot een einde. Dat is een politieke realiteit, maar ook één met een menselijke kant. Vanaf deze plaats en op dit moment wil ik, namens alle inwoners en ondernemers van Reimerswaal, een woord van dank uitspreken richting allen die in de afgelopen collegeperiode het college hebben ondersteund, gevormd, maar ook hen die het college hebben gecontroleerd en bekritiseerd. Daarbij past ook een bijzonder woord van dank voor de scheidende wethouders De Kunder en Vogelaar.”

De oud-wethouders Vogelaar en De Kunder krijgen op respectievelijk 31 mei en 4 juni een receptie aangeboden ter gelegenheid van hun afscheid.

wethouders J.P. Sinke, D.A. Verburg en C.A. Verburg

Raadsleden de heer M. Both en H. van Stel