Evenementen en een vergunning?

Dit item is verlopen op 29-06-2019.
leeg

Onlangs is aangekondigd dat Reimerswaal vanaf 1 juni 2019 met behulp van een evenementencommissie de aanvragen om een evenementenvergunning gaat beoordelen. In de aankondiging is aangegeven wat het onderscheid is tussen A-, B- en C-evenementen en wanneer een vergunning nodig is voor deze evenementen.
Gebleken is dat dit laatste nog wat verwarring oproept. Daarom nog een keer op een rij:

  1. A-evenement (regulier meldingsplichtig evenement,): melden uiterlijk 10 werkdagen vóór het evenement plaatsvindt.
  2. A-evenement (regulier vergunningsplichtig evenement,): 10 weken voorafgaand aan het evenement moet een complete aanvraag ontvangen zijn.
  3. B-evenement (aandacht evenement; ofwel evenementen met een verhoogde veiligheidsaandacht; dit zijn de meeste evenementen!): 10 weken voorafgaand aan het evenement moet een complete aanvraag ontvangen zijn.
  4. C-evenement (risicovolle evenementen, ofwel evenementen met een sterk verhoogd veiligheidsrisico); 14 weken voorafgaand aan het evenement moet een complete aanvraag zijn ontvangen.

Voor het beoordelen van een aanvraag om een evenementenvergunning is het zeer belangrijk dat een complete aanvraag tijdig wordt ingediend. De betrokken instanties hebben namelijk ook tijd nodig om uw evenement te beoordelen. Voor vergunningsplichtige evenementen geldt een standaard aanvaagprocedure. Meer uitleg over de verschillende categorieën evenementen en aanvraagprocedure kunt u lezen op onze website.

Contact

Om een complete aanvraag in te kunnen dienen, blijft het verstandig om in een vroegtijdig stadium met de gemeente te overleggen over een te organiseren evenement en wat daar bij komt kijken op het gebied van vergunningverlening. U kunt contact opnemen met mevrouw Eleftheria Bagouraki MA. Zij is bereikbaar via het algemene nummer 14 0013 of e.bagouraki@reimerswaal.nl