Een vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw? Vraag het aan!

Dit item is verlopen op 05-11-2019.

Ter bescherming van het milieu en in het belang van de openbare orde en veiligheid is het stoken van een vuur in de open lucht in de gemeente Reimerswaal verboden. Voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Wilt u met de jaarwisseling een vreugdevuur organiseren? Vraag dan vóór 5 november 2019 een evenementenvergunning aan. Een aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn. Dit kan een persoon zijn, maar ook een maatschappelijke organisatie zoals een dorpsvereniging of sportclub. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften.

U kunt hiervoor het digitale aanvraagformulier invullen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waarop het vreugdevuur wordt aangelegd. De gemeente bekijkt vervolgens of uw plannen aan de voorwaarden voldoen. Het aanvragen van een vergunning voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is gratis.

Voorwaarden

Aan het organiseren van een vreugdevuur zijn enkele voorwaarden verbonden, onder meer:

  • Eén vreugdevuur per dorp. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde dorp geldt de meest veilige en geschikte locatie en de volgorde van ontvangst.
  • Het vreugdevuur mag plaatsvinden op 1 januari van 00.00 uur tot 04.00 uur.
  • Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving of een belemmering vormen voor het verkeer.
  • Er moet continu toezicht zijn door minimaal twee volwassen personen.
  • De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop en opruimen van het vreugdevuur.

Meer informatie?

Bel 14 0113 of mail gemeente@reimerswaal.nl