Een vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw? Vraag het aan!

Dit item is verlopen op 05-11-2018.

Ter bescherming van het milieu en in het belang van de openbare orde en veiligheid is het stoken van een vuur in de open lucht in de gemeente Reimerswaal verboden.

Wilt u met de jaarwisseling legaal een vreugdevuur stoken? Vraag dan vóór 5 november 2018 een evenementenvergunning aan.

Als u van plan bent tijdens Oud en Nieuw een vreugdevuur te organiseren, dient u uiterlijk acht weken voorafgaand aan het evenement (vóór 5 november 2018) een evenementenvergunning aan te vragen. Een aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn. Dit kan een persoon zijn of een maatschappelijke organisatie zoals een dorpsvereniging of sportclub. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften.

U kunt een digitaal aanvraagformulier invullen of een aanvraagformulier ophalen bij het gemeentehuis, Oude Plein 1 in Kruiningen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waarop het vreugdevuur wordt aangelegd.
De gemeente bekijkt vervolgens of uw plannen aan de voorwaarden voldoen. Ook leggen we uw aanvraag ter advies voor aan brandweer en politie.
Het aanvragen van een vergunning voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is gratis.

Voorwaarden

Aan het organiseren van een vreugdevuur zijn enkele voorwaarden verbonden, onder meer:

  • Eén vreugdevuur per dorp. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde kern gelet de meest veilige en geschikte locatie en de volgorde van ontvangst.
  • Het vreugdevuur mag plaatsvinden van 1 januari 00.00 uur tot 1 januari 04.00 uur.
  • Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving of een belemmering vormen voor het verkeer.
  • Er moet continu toezicht zijn door minimaal twee volwassen personen.
  • Aanwijzingen van politie, brandweer en gemeente dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
  • De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop en opruimen van het vreugdevuur.

Meer informatie?

Bel 14 0113 of mail gemeente@reimerswaal.nl