Controle afvalcontainers

Dit item is verlopen op 31-10-2018.
container

De komende maanden zal de gemeente extra controleren op afvalcontainers die te vroeg of te lang aan straat staan.
De containers mogen pas vanaf 20.00 uur voorafgaand aan de inzamelingsdag aan straat staan. De container moet ook weer uiterlijk om 24.00 uur van straat zijn gehaald op de dag van lediging en terug op eigen terrein zijn geplaatst.

Containers die te lang aan straat staan vormen hinderlijke obstakels voor mensen met kinderwagens en invaliden. Ook komt het de veiligheid ten goede als containers niet lang aan de openbare weg staan. Zo verstoppen spelende kinderen zich achter de containers en zijn minder zichtbaar voor automobilisten. De controles dienen ook als inbraakpreventie. De containers zijn immers een handig middel voor inbrekers om ergens op te klimmen.

Daarnaast controleert de gemeente actiematig op zogenaamde bijplaatsingen. Dit is grof vuil of het zijn zakken (veelal ongescheiden) afval welke gedumpt worden naast verzamelcontainers. Dit bevordert het woongenot niet en kan zwerfvuil veroorzaken. Bovendien leidt het tot onveilige situaties en kan het inzamelvoertuig de container niet legen, omdat de container geblokkeerd wordt door afval. Grof vuil kan kosteloos ingeleverd worden bij de milieustraat in Kruiningen (Stationsweg 8A).