Coalitieakkoord 2018 - 2022 Verbinding, als kompas voor de toekomst

Dit item is verlopen op 12-06-2018.

Vertegenwoordigers namens de partijen SGP, Leefbaar Reimerswaal en Partij van de Arbeid hebben, in navolging van het advies van de verkenning van mogelijk coalities, een formatieproces doorlopen. De uitkomst van dit proces is een coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018 - 2022.

Dit akkoord kreeg als titel 'Verbinding, als kompas voor de toekomst'. Met deze titel hebben de partijen uitdrukking willen geven aan hun intentie te komen tot een nieuwe bestuursstijl. Namens de nieuwe coalitie van genoemde partijen zal dit akkoord tijdens de besluitraad op 15 mei 2018 worden ingeleid. Daarna wordt het akkoord in bespreking gegeven en is er gelegenheid voor de leden van de gemeenteraad op het akkoord te reageren.