Brief van de burgemeester aan inwoners van Reimerswaal

Dit item is verlopen op 31-03-2020.
burgemeester José van Egmond

Beste lezer,

Nu de gevolgen van het coronavirus voor iedereen merkbaar zijn geworden wil ik u graag via deze brief een hart onder de riem steken.

Door de Rijksoverheid zijn ingrijpende maatregelen genomen, die zowel voor individuele inwoners als voor ons bedrijfsleven grote gevolgen hebben. Dit alles om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Scholen, kinderopvangcentra, de horeca, sportclubs, onze gemeenschapscentra: ze gaan allemaal dicht. Dicht om zo min mogelijk mensen met elkaar in contact te laten komen. En dat zal, zeker omdat wij een gemeente zijn met veel gemeenschapszin en actieve vrijwilligers, een grote impact hebben. De komende weken komt het openbare leven min of meer tot stilstand, zijn we op elkaar aangewezen. Dat zal soms pijnlijk en wennen zijn en ook praktische problemen geven.

Het is een uitdaging die we met elkaar aan moeten gaan. Want gezondheid is ons grootste goed. Het is bijzonder om te zien dat iedereen zo goed mogelijk gehoor geeft aan de maatregelen die wij als overheid moeten treffen en dat er zich al initiatieven ontwikkelen om elkaar te helpen en bij te staan. Blijf omzien naar elkaar. Denk daarbij vooral aan onze kwetsbare inwoners.

Mijn speciale aandacht gaat uit naar al die mensen die een cruciaal beroep hebben om onze maatschappij draaiende te houden: zij verdienen veel respect en hebben onze steun meer dan nodig. Een nadrukkelijk beroep doe ik op horecaondernemers. Hoe moeilijk ook, vraag ik u toch zich te houden aan de landelijke maatregelen en uw deuren te sluiten. Uiteraard wil ik al onze bedrijven een hart onder de riem steken. Een aantal komt van de één op andere dag zonder inkomsten te zitten, dat heeft grote impact op de gezinnen en personeelsleden.

Namens het gemeentebestuur van Reimerswaal wil ik ook u allen een hart onder de riem steken. Ik heb waardering en respect voor de moeite die u doet, ondanks alle persoonlijke gevolgen. Laten we kalm blijven, handelen uit vertrouwen en de adviezen van de officiële instanties opvolgen om zo de kans op verdere verspreiding te verkleinen. Ik wens ons met elkaar de komende tijd veel succes. En uiteraard veel sterkte voor wie ziek is of het moeilijk heeft.

Met hartelijke groet,
José van Egmond
Burgemeester