Brief burgemeester over hoog aantal gemelde coronabesmettingen in Reimerswaal

Beste inwoners, 

Sinds een aantal weken worden er in Reimerswaal wekelijks meer dan 100 positieve meldingen van corona besmettingen gedaan. Vanwege het relatief lage inwonersaantal springt Reimerswaal er dan snel uit als je het vertaalt naar besmettingen per 100.000 inwoners. Uiteraard baart mij dit deels zorgen en ik ontvang hierover ook bezorgde reacties van inwoners. Ik vind het belangrijk u uit te leggen waar de besmettingen vooral voor komen en wat u en ik er aan kunnen doen.

Ik houd nauw contact met de GGD die onderzoek doet en daarmee clusters (plekken waar veel besmettingen voorkomen) in kaart brengt.  Waar mogelijk leggen we contact met organisaties of bedrijven waar clusters bekend zijn, met het advies om maatregelen te nemen. Reimerswaal heeft een relatief jonge bevolking ten opzichte van de rest van Zeeland (want veel grote gezinnen). De besmettingen bevinden zich veelal onder jongere leeftijdsgroepen. Ze zijn daarom niet erg zorgelijk, omdat er niet snel een extra belasting op de ziekenhuizen uit zal voortvloeien.

Clusters in Reimerswaal 

De clusters in Reimerswaal spelen zich vooral af in de agrarische en voedselverwerkingsbedrijven, scholen en binnen grote gezinnen.

Er zijn in Reimerswaal relatief meer agrarische en voedselverwerkingsbedrijven dan in andere Zeeuwse gemeenten. Dit zijn typisch bedrijven waar werknemers in mindere mate thuis kunnen werken en waar ook soms moeilijk afstand kan worden gehouden.
Er zijn ook enkele scholen waar clusters voorkomen. Het aantal clusters in de zorgsector is vergelijkbaar laag met andere gemeenten.

Daarnaast is de gezinsgrootte mogelijk van invloed. In Reimerswaal zijn relatief meer grote gezinnen dan in andere gemeenten in Nederland (en Zeeland). Aangezien besmetting de afgelopen periode met name in de thuissituatie optrad, kan dit mogelijk hebben bijgedragen aan een hoger aantal positieven. Eén besmetting in een gezin kan potentieel meer mensen besmetten in een groot gezin, dan een kleiner gezin, ondanks dat het gezin in quarantaine of isolatie zit.
Uiteindelijk is het dan een zelfversterkende cyclus: relatief veel besmettingen in een gemeente leiden tot meer uitbraken binnen bedrijven, meer besmette medewerkers besmetten vervolgens weer hun gezinnen, die elders werken, enzovoort. Bij gebrek aan heftige maatregelen als een strenge lockdown duurt het dan ook erg lang voordat een gemeente uit een dergelijke cyclus “ontsnapt”.

Wat is nodig om  het aantal besmettingen te laten dalen?

  • Het blijven naleven van de huidige maatregelen (landelijk lijkt de naleving van maatregelen sterk af te nemen).
  • Vaccineren wanneer men wordt uitgenodigd. Gelukkig zien we een relatief hogere bereidheid tot vaccinatie bij 70 plussers.
  • Het aanmoedigen van bedrijven om volgens de richtlijnen van het RIVM te werken, en snel actie te ondernemen bij besmettingen onder personeel.

Tot slot, om positief te eindigen, verwachten we met het terugdringen van de epidemie door vaccineren én het aankomende lenteweer, dat de situatie de komende maand zal verbeteren.

Hartelijke groet,

José van Egmond

Burgemeester