Bedankt voor het invullen van de enquête afval scheiden!

Dit item is verlopen op 05-05-2018.

Hier leest u de resultaten.

In de zomer van 2017 heeft de gemeente Reimerswaal een enquête gehouden over afval scheiden onder de bewoners. Maar liefst 3017 ingevulde enquêtes zijn retour ontvangen. Wij bedanken  iedereen voor deze massale reactie.

De bereidheid om afval te scheiden is groot
Bijna 49% wil hier moeite voor doen, mits de gemeente het gemakkelijk maakt. Bijna 41% zegt hiervoor sowieso moeite te willen doen.
49% geeft voorkeur aan de huidige inzamelmethode. 41% geeft aan een voorkeur te hebben voor het systeem ‘Afval scheiden loont’, een diftar-methode. Terwijl 25% aangeeft een voorkeur te hebben voor het systeem waarbij eenmaal in de 4 weken restafval wordt opgehaald.

De bewoners hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden bij het veranderen van de huidige inzamelmethode. Zo worden hogere kosten, een mogelijke toename van zwerfafval, van vervuiling van andere afvalstromen, van stankoverlast en/of ongedierte als bezwaren genoemd. Verder wordt genoemd dat men teveel afval heeft om op een andere manier afval te scheiden. Hierbij wordt luiermateriaal als voorbeeld aangedragen.
Daarnaast zijn er aanbevelingen ontvangen, zoals bekijken of de service op de levering van plastic zakken verbeterd kan worden.

Verder uitwerken van Diftar methode ‘Afval scheiden loont’
De bezwaren en opmerkingen in de ingevulde enquêtes en nieuwe ontwikkelingen in de afvalbranche hebben geleid tot de keuze om het systeem “Afval scheiden loont” verder uit te werken. Dit systeem biedt de meeste service aan bewoners en biedt kansen om aan de landelijke doelstellingen te voldoen, namelijk 100 kilo restafval per persoon per jaar. Het beter uitsorteren van grondstoffen is goed voor het milieu en de gemeente krijgt een vergoeding voor de recyclebare stromen, terwijl het verbranden van afval veel geld kost.
Veel bewoners (52,2%) hebben ook aangegeven 1 of 2 extra containers te willen, maar een andere grote groep (41%) geeft aan dit juist niet te willen.

De “Afval scheiden loont” methode is een manier van afvalinzameling waarbij men een basistarief betaalt. Daarnaast betaalt men een extra bedrag voor elke keer dat de container voor restafval wordt aangeboden. Per lediging (dus niet per gewicht) wordt er een bedrag gerekend. Door goed afval te scheiden kan een lediging, en dus geld, bespaard worden. De service op andere te recyclen grondstoffen zoals Groente-, Fruit- en Tuin-afval en Plastics en Drankenkartons blijft dan behouden of wordt uitgebreid. Deze methode wordt diftar genoemd. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Diftar gaat uit van het principe ‘Afval scheiden loont’. 

Planning en status
We onderzoeken op dit moment wat het betekent om Diftar in te voeren in Reimerswaal. In de tweede helft van 2018 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. De werkelijke invoering zou dan per 1 januari 2020 kunnen zijn.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via ons algemene telefoonnummer 14 0113.