Aanwijzing dagen voor collectieve festiviteiten in 2018

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Reimerswaal hebben besloten om voor het jaar 2018 de volgende dagen aan te wijzen ten behoeve van de viering van collectieve festiviteiten.

Voor de gehele gemeente Reimerswaal Koningsdag (27 april 2018), jaarwisseling (nacht van 31 december 2018 naar 01 januari 2019)
Voor de kern Hansweert kermisdagen (1 april en 2 april 2018), dweilbandfestival (30 september 2018)
Voor de kern Krabbendijke braderie (25 mei 2018)
Voor de kern Kruiningen kermisdagen (29 en 30 juni 2018), braderie (1 september 2018)
Voor de kern Yerseke jaarmarkt (19 mei 2018), mosseldag (18 augustus 2018), kermisdagen (16 en 17 augustus 2018)
Voor de kern Rilland kermisdagen (31 mei en 1 juni 2018), jaarmarkt (2 juni 2018)

In de Algemene plaatselijke verordening (art. 4:2 en 4:3) is bepaald dat een horeca-inrichting zes collectieve festiviteiten en zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar mag houden. Onder incidentele festiviteiten wordt verstaan: een festiviteit die gebonden is aan een inrichting. Degene die een inrichting drijft en een incidentele festiviteit wil houden, moet ten minste twee weken voor aanvang burgemeester en wethouders daarvan in kennis stellen. Daarvoor is een kennisgevingsformulier te vinden op: www.reimerswaal.nl (zoekterm incidentele festiviteit).

Op de dagen als bedoeld in de artikelen 4:2 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gelden de waarden, als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van hoofdstuk 2, afdeling 2.8, van het Activiteitenbesluit niet. De bedoelde artikelen hebben betrekking op de geluidniveaus afkomstig van inrichtingen (bedrijven). Op die dagen is degene die de inrichting drijft overigens wel gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige hinder te voorkomen. Het criterium ‘overmatig’ is niet goed te definiëren (subjectief). Wij spreken onder andere van ‘overmatige’ hinder bij meer dan 20 dB(A) boven het geldende geluidsniveau van artikel 2.17 (tabel 2.17a) Activiteitenbesluit.

Verschil tussen een incidentele festiviteit en een evenement: een incidentele festiviteit valt onder het Activiteitenbesluit, een evenement onder het Evenementenbeleid. Incidentele festiviteiten vinden plaats binnen een inrichting (in een bedrijfsgebouw), evenementen vinden buiten (of in een tent) plaats.