Aanpak verpauperde panden in Reimerswaal

Dit item is verlopen op 14-04-2021.

In de gemeente Reimerswaal willen we verpaupering van gebouwen tegengaan. Het slechte uiterlijk van een gebouw kan een negatieve uitstraling geven, ook vaak voor de naastgelegen panden, de straat of zelfs de wijk.

In de Welstandsnota Reimerswaal 2017 is een excessenregeling opgenomen om dit aan te pakken. In de afgelopen jaren zijn meerdere eigenaren aangeschreven wat in sommige gevallen heeft geleid tot het opleggen van een last onder dwangsom. Op de website kunt u lezen wat de criteria zijn waaraan een gebouw moet voldoen: www.reimerswaal.nl/welstandsnota
De gemeente Reimerswaal zal ook dit jaar weer verdergaan met de aanpak verpauperde gebouwen. 

Vragen en opmerkingen 

Heeft u vragen of stoort u zich aan een gebouw vanwege de slechte staat, dan kunt u dit melden via het mailadres: handhaving@reimerswaal.nl 

Subsidieregeling

Op dit moment loopt er een subsidieregeling vanuit de Provincie Zeeland voor leegstaande panden die voor wonen zijn bedoeld en in een slechte staat verkeren. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/hergebruik-leegstaande-panden-voor-wonen