Nieuws oktober 2017

 • Herfstwandeling in Waarde

  Dinsdag 7 november a.s. organiseert gemeente Reimerswaal een herfstwandeling vanuit Dorpscentrum MeerWaarde, Mauritsstraat 4/6  te Waarde. We verzamelen rond 9.45 uur in Dorpscentrum MeerWaarde om vervolgens om 10.00 uur te starten met de wandeling.

 • Wij zoeken nieuwe stembureauleden!

  Flyer 'Wij zoeken nieuwe stembureauleden'

 • Vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw? Vraag het aan!

  Al jaren is het in de gemeente Reimerswaal een traditie om met de jaarwisseling vreugdevuren te ontsteken. Vorig jaar zijn de regels ten aanzien van de jaarwisseling aangepast. Illegale vreugdevuren zijn niet toegestaan. Om onveilige situaties, overlast en schade te voorkomen, moet een vreugdevuur vooraf worden aangevraagd bij de gemeente. Het aanvragen van een vergunning voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is gratis.

 • Mantelzorgdag 10 november 2017

  Vrijdag 10 november is het mantelzorgdag. Het steunpunt mantelzorg heeft op die dag een leuk uitje georganiseerd voor de mantelzorgers van de gemeente Reimerswaal.

 • Afscheidsreceptie Piet van Dijke

  Na ruim 36 jaar voor onze gemeente te hebben gewerkt, neemt onze zeer gewaardeerde collega en bedrijfscontactfunctionaris Piet van Dijke afscheid. Hij gaat genieten van zijn pensioen.

 • Ministers nemen voorbereidingsbesluit voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV

  De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu bereiden een inpassingsplan voor waarin het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost van het 380 kV-station Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg wordt vastgelegd. In een inpassingsplan legt het Rijk de bestemming van de grond vast en de regels voor het gebruik ervan. De ministers hebben voor Zuid-West 380 kV Oost een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid.

 • Onthulling oorlogsmonument Noorddijk Krabbendijke

  Het oorlogsmonument aan de Noorddijk in Krabbendijke is vernieuwd. Op donderdag 26 oktober om 11.00 uur wordt het monument onthuld door wethouder De Kunder en leerlingen van het Calvijn College.

 • Uitgifte van 1 woningbouwkavel aan de Jan Lievenslaan 7/Pieter de Hoochlaan 13 in Yerseke

  Inleiding

  Na de uitgifte van woningbouwkavels in de woonwijk ‘Steehof’ in Yerseke is na de tweede reserveringsperiode nog 1 kavel niet verkocht. De kavel is gelegen aan de Jan Lievenslaan 7/Pieter de Hoochlaan 13 en heeft een oppervlakte van 546 m². De kavel wordt te koop aangeboden maar kan ook in erfpacht worden afgenomen. Als u interesse heeft voor deze woningbouwkavel, dient u zich hiervoor in te schrijven.Als er meerdere belangstellenden zijn, vindt de toewijzing van de kavel plaats via loting.

 • Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

  Binnenkort ontvangt u mogelijk, of u heeft mogelijk al ontvangen, een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Reimerswaal is een bepaald aantal, willekeurig gekozen, inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

 • Onderzoek naar lood in de bodem

  Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

 • Wist u dat……u automatisch op de hoogte kunt blijven van berichten over uw buurt?

  Als u besluiten en andere berichten van gemeenten, provincies en waterschappen uit uw regio wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor een e-mailservice.
  U kunt zelf instellen welk type berichten u wenst te ontvangen en over welke regio. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben.

 • Springkussenfestijn in de Reimerswaalhal te Kruiningen

  Ook dit jaar zijn er in de herfstvakantie weer verschillende leuke activiteiten. Zo wordt de Reimerswaalhal op maandag 16 en dinsdag 17 oktober a.s. weer omgebouwd tot een supercool springkussenfestijn!

 • Verkeersmaatregelen in Yerseke vanwege komst Zoute rally

  Op zaterdag 7 oktober 2017 worden verkeersmaatregelen genomen in Yerseke vanwege het evenement 'Zoute Grand Prix'. De Zoute Grand Prix is een rally voor prestigieuze oldtimers gebouwd tussen 1920 en 1965 met start en aankomst in Knokke Het Zoute.

  De naam 'rally' suggereert dat er sprake is van een snelheidselement, maar het gaat echter om een toertocht van ongeveer 250 oldtimers, die met gepaste snelheid een parcours afleggen. Meer informatie vindt u op www.zoutegrandprix.be.

 • Landelijke verspreiding jodiumtabletten, niet in Reimerswaal

  Op 10 oktober 2017 start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de distributie van jodiumtabletten onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales, in onder andere Zeeland.