Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Aangepaste openingstijden rond de feestdagen

  (13-12-2018)
  Sorry, we zijn gesloten
  • Donderdag 20 december zijn wij vanaf 14.00 uur gesloten. Wij houden dan onze eindejaarsbijeenkomst.
  • Maandag  24 december, dinsdag 25 december en woensdag 26 december zijn wij gesloten vanwege Kerst.
  • Maandag 31 december en dinsdag 1 januari zijn wij gesloten vanwege Oud & Nieuw.
  • Woensdag 2 januari zijn wij geopend vanaf 10.00 uur.

  Kijkt u voor onze actuele openingstijden en voor het maken van een afspraak op www.reimerswaal.nl of bel 14 0113.

  Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag op onze nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari vanaf 19.00 uur.

 • Feestdagen van NIX: geen alcohol tot 18 jaar

  (13-12-2018)
  kerst van NIX

  De feestdagen zijn weer in aantocht. Gezelligheid! En daarbij hoort minstens goede wijn, bier en champagne. Of toch niet? Het is normaal dat jongeren niet drinken tot hun 18e jaar. Ook bij het kerstdiner en oudejaarsavond. Maar hoe leg je dat aan je puber uit?

  Veel ouders weten dat je kind alcohol laten drinken slecht is voor hun hersenontwikkeling. De laatste jaren is dan ook het percentage 12-jarigen dat een glas alcohol gedronken heeft gedaald met 53%. Ook onder 14-jarigen is een flinke daling te zien van 40%. Dat is zeker een verdienste van ouders die duidelijke regels zijn gaan stellen: geen alcohol tot tenminste 18 jaar.

  Happy drink

  Maar hoe doe je het nu met de feestdagen? Volwassenen drinken zelf ook bij bijzondere gelegenheden en toch dat glaasje voor je kind inschenken is zo gebeurd. Maar een regel blijft alleen maar duidelijk bij kinderen als je consequent bent. Dus ook bij speciale gelegenheden thuis: geen alcohol als je nog geen 18 bent. En een tip: biedt een feestelijk alcoholvrij drankje aan, bijvoorbeeld een Happy Drink (www.happydrinks.nl). 

  NIX is de afspraak

  Ouders vragen zich vaak af of ze hun kind thuis moeten ‘leren’ drinken; dat is toch beter dan dat hij het later buiten mijn toezicht doet? Toch klopt dat niet. Onderzoek heeft laten zien dat jongeren die thuis drinken op termijn meer gaan drinken, zowel thuis als buitenshuis. Bovendien is er bij hen vaker sprake van problematisch alcoholgebruik (misbruik). Sterker nog: het feit dat thuis drank beschikbaar is gesteld, is bepalender voor later drankgebruik van jongeren dan het drankgebruik van ouders zelf. Het is daarom goed om duidelijk te zijn én te blijven, ook bij de feestdagen: geen alcohol tot 18 jaar. Het loont om de regel vol te houden, uw kind start gezond het nieuwe jaar, en wie wil er nou niet zo'n goed voornemen hebben?

  Meer tips om het gesprek met je kind te voeren kun je vinden op www.laatzenietverzuipen.nl. Meer informatie vind je ook op www.uwkindenalcohol.nl en www.jmouders.nl.

  Laat ze niet (ver)zuipen

  Onder de naam ‘Laat ze niet (ver)zuipen’ werken alle Zeeuwse gemeenten samen met de GGD Zeeland, Indigo Preventie, Politie Zeeland-West-Brabant, ADRZ en andere maatschappelijke partners aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Kijk voor meer informatie op www.laatzenietverzuipen.nl.

 • Besluit gemeenteraad voor nascheiding plastic en drankenkartons

  (12-12-2018)
  Afval icoon

  Op 27 november heeft de gemeenteraad van Reimerswaal ingestemd met het voorstel van college om aan te sluiten bij een pilot ‘nascheiding’.

  Nascheiding houdt in dat het plastic en drankenkartons bij het restafval mogen worden aangeboden en later door de afvalverwerker er mechanisch worden uitgehaald. Hierdoor kunnen afvalstoff en beter recycled worden.

  Wat betekent dit voor u?

  Op dit moment nog niets. Er verandert voorlopig niets aan de huidige inzamelmethode waarbij we één keer in de 3 weken het plastic verpakkingsmateriaal en de drankenkartons gescheiden inzamelen. We gaan starten met de voorbereidingen om per april 2020 het plastic en de drankenkartons niet langer apart op te halen maar uit het overige (rest)afval te laten halen. Die voorbereidingen bestaan onder andere uit het vervangen van de huidige containers voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval in de loop van 2019. Via Reimerswaal Informatie en onze website houden we u op de hoogte van de vervolgstappen.

 • Hennepkwekerij aangetroffen in Dorpshuis De Meiboom

  (12-12-2018)

  In Dorpshuis de Meiboom in Krabbendijke heeft de politie vanochtend, woensdag 12 december 2018, een hennepkwekerij aangetroffen.

 • Betaalbaar en duurzaam huren

  (12-11-2018)
  informatie icon

  Elke 4 jaar leggen we samen met de gemeente Borsele, huurdersvereniging HVRB en woningcorporatie R&B Wonen, afspraken vast over de sociale huursector. Ook voor de komende periode hebben we afspraken gemaakt in de Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2018-2022. Op basis hiervan worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over uit te voeren acties. Deze hebben niet alleen betrekking op de woningvoorraad en woningbehoefte in onze gemeente, maar gaan ook over inspelen op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Ons doel: betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare kernen voor alle inwoners.
  Alle partijen zetten zich in voor een brede sociale doelgroep; zowel inwoners met lage inkomens als middeninkomens. Het doel is om op korte en lange termijn vraag en aanbod in balans te houden. De uitdaging ligt niet in het uitbreiden van het aantal huurwoningen, maar in het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod.

  Betaalbaar

  We zetten ons in voor het beheersbaar houden van de woonlasten van huurders met de laagste inkomens. Daarbij streven we naar een juiste balans tussen woonlasten, kwaliteit van de woning en inkomen van de bewoner. Dat betekent een passend huurbeleid, een betaalbare woningvoorraad afgestemd op de behoefte van de inwoners, en een flexibele huurprijs en –verhoging passend bij het inkomen van de (nieuwe) huurder. Tot slot zetten we ons samen in om huisuitzetting door huurachterstand te voorkomen door een intensieve samenwerking met de teams uit het sociaal domein.

  Duurzaam

  In de komende 4 jaar komt nog meer aandacht voor duurzame woningen. We hebben ambitieuze doelstellingen. Zo worden alle nieuwbouwwoningen van R&B Wonen aardgasloos en volgens het principe NOM (nul-op-de-meter) gerealiseerd. Dat betekent dat deze huizen evenveel (of meer) energie opwekken als nodig dankzij gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarnaast is vanaf 2019 meetapparatuur beschikbaar om inzicht te krijgen in het energieverbruik en kunnen huurders gebruikmaken van de kennis van een energieplatform of energieambassadeurs.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten? In het document Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2018-2022 kunt u alle gemaakte afspraken terugvinden.

 • Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (adrescontrole)

  (25-10-2018)

  Op het juiste woonadres ingeschreven staan is van groot belang. Voor u als inwoner én voor de overheid. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, sociale dienst: overal speelt uw adres een belangrijke rol. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Daarom voeren wij, in twijfelgevallen, controles uit.

Archief