Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Uitnodiging informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte

  (14-06-2021)

  Graag nodigen wij u uit voor de online informatiebijeenkomst over onze Transitievisie Warmte op woensdag 23 juni. 

  In Zeeland werken we samen aan een plan en aanpak om in de toekomst over te stappen naar aardgasvrij wonen. Inwoners en eigenaren van huizen en gebouwen krijgen op den duur te maken met de overstap van aardgas naar een duurzame vorm van verwarmen en koken. Dit doen wij ook op lokaal niveau in de gemeente Reimerswaal. We noemen dit de Transitie Visie Warmte.

  Hoe gaan we de warmtevraag van onze huizen kleiner maken? Gaan we steeds meer over op elektrisch verwarmen? Hoe lang hebben we de tijd om over te schakelen op die duurzame alternatieven en hoe kunnen we dat samen slim aanpakken? De transitievisie geeft hier meer duidelijkheid over. 

  Waar staan we?
  Tijdens de informatiebijeenkomst informeren medewerkers van de gemeente Reimerswaal en de projectgroep presenteren u over de laatste stand van zaken en geven antwoord op uw vragen. De bewonersavond vindt plaats op woensdag 23 juni 2021 van 19.30 tot 21.00u.

  Aanmelden
  Wilt u de online bijeenkomst bijwonen, meldt u dan aan via het e-mailadres klimaatbeleid@reimerswaal.nl. U ontvangt vóór de start van de bijeenkomst via de mail een link waarmee u op uw computer in het online programma Zoom kunt inloggen.

   
  Meer informatie
  Als u alvast meer wilt weten over het verduurzamen van uw woning, kijk dan op www.reimerswaal.nl/klimaat.

 • Herinrichting Hoofdweg Rilland 

  (21-05-2021)

  Voor de herinrichting van de Hoofdweg in Rilland zijn we tot een definitief ontwerp gekomen. Na het presenteren van het schetsontwerp in februari 2021 hebben we de feedback verwerkt in het definitieve ontwerp. We hebben zoveel als mogelijk gekeken naar de wensen van de omgeving. 


  Mocht u naar aanleiding door het zien van de presentatie nog vragen hebben kunt u die stellen via projecthoofdweg@reimerswaal.nl 
   


  Benieuwd naar de herinrichting van de Hoofdweg Rilland?

  Inmiddels zijn de opgehaalde ideeën die we van veel inwoners uit Rilland mochten ontvangen verwerkt tot een schetsontwerp voor de Hoofdweg in Rilland. De presentatie van dit schetsontwerp is door de huidige corona maatregelen anders dan u van ons gewend bent maar we hopen u hiermee een goede indruk van het plan te kunnen geven:

  Mocht u na het zien van de presentatie/het ontwerp nog vragen hebben, dan kunt u op woensdag 17 februari tussen 8.00 uur en 16.00 uur bellen met Richard Klein van de gemeente via telefoonnummer (0113) 395 303. U kunt uw vragen ook mailen naar projecthoofdweg@reimerswaal.nl 

  We zijn benieuwd naar uw reacties!


  De Hoofdweg (tussen Kreekestraat en Valkenisseweg) wordt heringericht. Met behulp van veel Rillanders hebben we hiervoor ideeën verzameld:

  Overzicht ideeën
  nr. idee nr. idee
  1. veilige oversteekplaats voor kinderen 2. meer pleinidee
  3. meer parkeerruimte 4. slingers in rijbaan ipv drempels
  5. fietsstraat 6. snelheidsremmers maar breedte niet aanpassen
  7. geen drempels 8. verkeersmaatregel snelheid/veiligheid
  9. vrachtwagenverbod aan begin dorp 10. meer klinkers, minder asfalt
  11. slinger in de weg behouden 12. drempels behouden maar anders inrichten
  13. snelheidsbeperkende maatregelen 14. gevaarlijk kruispunt hoofdweg Kreekestraat (rotonde)
  15. laden en lossen Spar aan achterzijde 16. betere los-voorziening achterzijde
  17. snelheid te hoog 18. snelheidsbeperkende maatregelen
  19. liever asfalt dan klinkers 20. meer parkeerruimte voor Spar
  21. meer parkeerruimte bij lighthouse 22. voorkomen parkeren busjes voor deur
  23. parkeren alleen voor personenauto's 24. meer parkeerplaatsen bij dorpshuis
  25. meer parkeerplaatsen bij winkels 26. meer minder valide parkeerplaatsen
  27. parkeren reguleren 28. niet laden en lossen in de hoofdweg
  29. parkeerplaats bij pinautomaat 30. parkeren voor uitrit voorkomen
  31. meer parkeerruimte bij school 32. kort parkeren max 1,5 uur bij Spar
  33. schoolzone maken 34. weekmarkt duidelijk aangeven
  35. shared space 36. fietsparkeerplaats + oplaadpunten
  37. dorpsplein/kern creëren 38. rolstoelvriendelijk
  39. groter terras bij bakker en cafe's 40. ruimte voor kraampjes
  41. ​kiss-and-ride strook 42. oplaadpunt elektrische auto's
  43. perceel Hoebeke/tTraas 44. doorgang naar A Buteijnweg
  45. mini millieustraat(bakken) bij Spar 46. maak van de Hoofdweg een beukenlaan
  47. geen langsparkeervakken 48. boom voor een boom
  49. groen bij speeltuin vernieuwen 50. bloembakken laten staan
  51. meer groen/bomen 52. veel groenstroken
  53. Kleinere boompjes terug planten 54. bloembakken weghalen
  55. minder betonnen bakken 56. plantsoen voor nr 6 behouden volgens afspraak?
  57. boom bij nr 7 laten staan 58. meer bloemen in openbaar groen
  59. geen hoog groen bij kruisingen 60. meer overzicht bij kruisingen
  61. bomen bij 34 moeten blijven 62. verkeersmaatregelen tegen hardrijders
  63. huidig gras niet verstenen ivm wateroverlast 64. wateroverlast bij hevige regen bij bakker
  65. geen verhogingen in straat ivm wateroverlast 66. rotonde/ovonde kruising Hoofdweg Kreekestraat
  67. fietsvriendelijk straat 68. meer bankjes/zitgelegenheid
  69. marktkast met stroom en water 70. bankje bij bushalte
  71. betere aankleding van omgeving terrassen 72. vertellen geschiedenis Rilland
  73. meer groen in winter/ groen pleintje 74. veilige oversteekplaatsen middels zebrapaden
  75. autovrij plein/ontmoetingsplaats 76. marktkraampjes/ minimarkt
  77. voldoende groen maar wel open 78. houden zoals het is, betere bestemming voormalig gemeentehuis

  Projectplanning
  maand activiteit
  september 2020 Bewonersmiddag/avond
  Ophalen ideeën bij bewoners
  oktober 2020 Inventariseren opgehaalde ideeën en verwerken in schets
  november 2020 Presentatie schets met zoveel als mogelijk verwerkte ideeën
  december 2020 Uitwerken schetsplan tot ontwerptekening
  januari 2021 Details uitwerken en verwerken in tekening
  februari 2021 Communiceren tekening met aanwonenden
  maart 2021 Aanbesteding opstarten
  april 2021 Aanbesteden en gunnen
  mei 2021 Start werkzaamheden

  lees verder
 • Succesvolle eerste themabijeenkomst gebiedsvisie Energielandschap Rilland-Oost 

  (17-05-2021)

  De eerste themabijeenkomst voor de gebiedsvisie Energielandschap Rilland-Oost heeft op donderdag 22 april 2021 plaatsgevonden. De sessie werd georganiseerd door de gemeente Reimerswaal en het consortium van het stedenbouwkundigbureau KuiperCompagnons, Econnetic, Bureau Buiten en Beaumont Communicatie.
  Tijdens de digitale sessie konden zo’n 60 deelnemers uit verschillende organisaties, gebiedspartners, landeigenaren, de werkgroep omwonenden en andere stakeholders in het gebied, op de verschillende thema’s hun inbreng leveren. Het eerste deel van de bijeenkomst betrof een uitleg over het te volgen proces en de ontstaanswijze en landschapsanalyse van het gebied. In het tweede deel zijn de deelnemers in groepen verdeeld en is per thema geïnventariseerd en informatie verzameld. 

  Een prima start om te ontdekken wat er in de omgeving speelt, welke kansen en bedreigingen er bestaan en welke innovaties op de verschillende thema’s actueel zijn. 
  De complete inhoud van de themabijeenkomst en de uitkomsten van de inventarisatie zijn terug te vinden in bijgevoegde presentatie en het verslag van de bijeenkomst.

  lees verder
 • Brief burgemeester over hoog aantal gemelde coronabesmettingen in Reimerswaal

  (07-05-2021)

  Beste inwoners, 

  Sinds een aantal weken worden er in Reimerswaal wekelijks meer dan 100 positieve meldingen van corona besmettingen gedaan. Vanwege het relatief lage inwonersaantal springt Reimerswaal er dan snel uit als je het vertaalt naar besmettingen per 100.000 inwoners. Uiteraard baart mij dit deels zorgen en ik ontvang hierover ook bezorgde reacties van inwoners. Ik vind het belangrijk u uit te leggen waar de besmettingen vooral voor komen en wat u en ik er aan kunnen doen.

  lees verder
 • Contact met ons en uw ervaring

  (01-09-2020)

  Wij zijn benieuwd naar uw ervaring!

  Heeft u onlangs contact met ons gehad? Buiten op straat, telefonisch, aan de balie, per e-mail, brief of op sociale media, kortom: op welke manier dan ook? Dan horen wij graag van u wat u hier van vond. Vult u het formulier in op www.reimerswaal.nl/mijnmening? Het invullen van de vragen duurt ongeveer 1 tot 2 minuten.

  U kiest zelf of u dit anoniem doet of dat u na de laatste vraag uw contactgegevens met ons deelt.

  Wij willen leren van uw ervaringen. Met uw mening en ervaring kunnen we wellicht verbeteringen in onze dienstverlening en communicatie doorvoeren. Alvast bedankt voor het delen hiervan!

  feedback smileys

 • Coronavirus in de gemeente Reimerswaal

  (11-03-2020)
  leeg

  Woensdag 8 april: aanpassing noodverordening 

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op 8 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening van 8 april 2020 is artikel 2.5a aangepast. Dat maakt het mogelijk om locaties te sluiten vanwege drukte.


  Dinsdag 31 maart: Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voorlopig is het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven.
  Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.


  Vrijdag 27 maart 2020: nieuwe noodverordening toeristische sector

  Vrijdagmiddag is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de toeristische sector. Op de website ZeelandVeilig.nl treft u een overzicht van vragen en antwoorden aan.
   
  Heeft u een vraag met betrekking tot het verbod op recreatief nachtverblijf, waarvan het antwoord niet in het overzicht van vragen en antwoorden staat, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0113.


  Hulp voor ondernemers

  Noodpakket voor ondernemers


  Heeft u vragen?

  • Met vragen over uw eigen gezondheid kunt u altijd bellen met uw eigen huisarts.
  • Met vragen over de maatregelen kunt mailen naar voorlichting@reimerswaal.nl of bellen met ons via telefoonnummer 14 0113.
  • Met algemene vragen over het virus kunt u bellen naar 0800-1351.
  • Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van GGD Zeeland, het RIVM en www.zeelandveilig.nl/coronavirus
  lees verder
Archief