Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Een leven redden kan iedereen: u ook

  (21-02-2019)
  logo stan

  Word burgerhulpverlener bij HartslagNu!  

  Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Bij een hartstilstand telt elke minuut, waarbij de eerste 6 minuten van levensbelang zijn. Wel prettig om te weten dat hulp dan heel dichtbij is. Natuurlijk wordt de ambulance gebeld, maar die kan vaak niet binnen de cruciale eerste 6 minuten arriveren. Is er een reanimatie? Dan worden burgerhulpverleners uit de directe omgeving opgeroepen om direct naar het slachtoffer te gaan en de eerste hulp te verlenen totdat de ambulance arriveert.

  Gemeente Reimerswaal verbetert de acute hulpverlening in haar omgeving door Stan burgerhulpverlening. Stan bestaat uit een netwerk van burgerhulpverleners die kunnen reanimeren/defibrilleren. Ook AED’s (Automatische Externe Defibrillators) die van particulieren, verenigingen of organisaties zijn, zijn belangrijk bij Stan. Wij zijn daarom hard op zoek naar mensen die deze vorm van burenhulp meehelpen opbouwen: burgerhulpverleners die opgeroepen willen worden om de juiste hulp te bieden én AED’s die in nood ingezet mogen worden. Kunt u ook reanimeren of wil u het leren? Word dan burgerhulpverlener via www.ikbenstandby.nl!

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp. Neem dan contact op met Jordan van Langevelde van de gemeente Reimerswaal. Hij is bereikbaar via de e-mail j.van.langevelde@reimerswaal.nl of telefonisch 14 0113.

 • Kolkenreiniging

  (19-02-2019)
  waarschuwingsbord

  Reinigingsbedrijf Van der Valk en de Groot zal in opdracht van de gemeente op maandag 4 maart starten met het reinigen van de kolken.

  Deze werkzaamheden omvatten het reinigen van alle straat- en trottoirkolken binnen de gemeente Reimerswaal. In verband met deze reinigingswerkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de komende vier weken alle straat- trottoirkolken zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

  Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

  Er wordt in Rilland gestart, daarna volgen de overige dorpen van oost naar west. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Pols van de firma Van der Valk en de Groot, telefoonnummer 013 531 35 00. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113.

  Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 • Wist u dat…al 60 gezinnen meedoen met de actie 100 dagen zonder restafval?

  (19-02-2019)
  Aanmelden wethouder Sinke voor 100-100-100 actie

  Wethouder Jaap Sinke meldde zich al aan, doet u ook mee?

  Tijdens de 100-100-100 actie gaan 100 huishoudens gedurende 100 dagen proberen hun afval 100% te scheiden. Iedereen mag meedoen: van eenpersoonshuishoudens tot grote gezinnen, ongeacht de woonsituatie. Deelnemers proberen in de periode van 11 maart tot en met 18 juni 2019 zo weinig mogelijk restafval over te houden.

  Inschrijven kan tot 11 maart 2019 via reimerswaal.100-100-100.nl (zonder www). Iedereen die meedoet, krijgt tips, informatie en inspiratie over afval scheiden en het voorkomen van afval. Het doel van de actie is om te laten zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van uw producten.
   
  100 dagen, 100%  afval scheiden. Gaat het ons ook lukken in Reimerswaal?
  Check de site en meld u aan vóór 11 maart! Of bel naar ZRD 0900 44 33333.

 • Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio zoekt een accountmanager

  (19-02-2019)
  collega gezocht

  Als accountmanager bij het WSP OSR (Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio) werk je in teamverband aan het creëren van kansen voor diverse doelgroepen uitkeringsgerechtigden. Het WSP OSR heeft in 2019 extra aandacht voor het plaatsen van statushouders (mensen met een verblijfsvergunning en het recht te wonen, werken en leren in Nederland).

  Meer informatie en solliciteren

 • Weer geld voor verkrotte woningen

  (18-02-2019)
  huis

  De achtste subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 15 februari 2019 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

  Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 15 februari tot en met 29 maart. Voor de zomervakantie horen aanvragers of zij subsidie krijgen.

  Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

  • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
  • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
  • Bloksgewijs renoveren van een drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale én levensloopbestendige woningen
  • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

  • Het moet gaan om een woning
  • Bouwjaar van voor 1975
  • (WOZ)-waarde maximaal € 170.000
  • Project mag niet begonnen zijn
  • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
  • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

  Inloopavonden

  Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie een aantal informatieavonden. Zie het schema hieronder. Of kijk op www.zeeland.nl/piw.   

  Advies over duurzaamheid

  Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige aanwezig die adviseert over het duurzamer of energiezuiniger maken van woningen, en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

  De informatieavonden vinden plaats op:

  • 21 februari in het gemeentehuis in Tholen tussen 18.00 uur en 20.00 uur
  • 21 februari in het gemeentehuis in Zierikzee tussen 19.00 uur en 21.00 uur
  • 27 februari in het gemeentehuis in Oostburg tussen 17.00 uur en 19.30 uur
  • 27 februari in het stadskantoor in Hulst tussen 18.00 uur en 20.00 uur
  • 28 februari in het stadskantoor in Goes tussen 18.00 uur en 20.00 uur uur
  • 28 februari in het stadskantoor in Middelburg tussen 18.00 uur en 20.00 uur
  • 11 maart in het gemeentehuis in Terneuzen tussen 19.00 uur en 21.00 uur

 • Snijden zeegroente Oosterschelde 2019

  (11-02-2019)
  zeegroente

  Met ingang van dinsdag 12 februari t/m vrijdag 15 februari 2019 verstrekken de zeven gemeenten, gelegen aan de Oosterschelde (Veere, Noord-Beveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duiveland), zolang de voorraad strekt, aanvraagformulieren voor een seizoensvergunning voor het snijden van zeegroente in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.
   
  De volgorde van behandeling van de tot en met 22 februari 2019 ontvangen aanvragen zal door middel van loting bepaald worden. Later ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen. Een toelichting op de procedure en een kaart van de schorgebieden waar, met een vergunning, zeegroente gesneden kan worden zitten bij het aanvraagformulier. Er worden maximaal 284 vergunningen verleend.
   
  Informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw L. Vermeer, afdeling bestuursondersteuning van de provincie Zeeland. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0118-631124 en per e-mail via l.vermeer@zeeland.nl.
   

 • 100 dagen zonder restafval in Reimerswaal, doet u mee?

  (05-02-2019)
  logo 100-100-100

  U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de 100-100-100 actie. De 100-100-100 actie staat voor een actie waarbij 100 huishoudens gedurende 100 dagen proberen hun afval 100% te scheiden. Iedereen mag meedoen: van eenpersoonshuishoudens tot grote gezinnen, ongeacht de woonsituatie. Deelnemers proberen in de periode van 11 maart tot en met 18 juni 2019 zo weinig mogelijk restafval over te houden.

  Inschrijven kan vanaf 5 februari tot 11 maart 2019 via https://reimerswaal.100-100-100.nl/. Iedereen die meedoet, krijgt tips, informatie en inspiratie over afval scheiden en het voorkomen van afval. Het doel van de actie is om te laten zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van uw producten.

  100 dagen, 100%  afval scheiden. Gaat het ons ook lukken in Reimerswaal?

  Check de site en meld u aan vóór 11 maart!

Archief