Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Controles Sabewa t.b.v. waardering van woningen

  (16-08-2018)

  Van 20 augustus tot en met 24 augustus voeren medewerkers van 4Value B.V. in opdracht van Sabewa Zeeland controles uit in de kernen Krabbendijke en Kruiningen. Het doel van deze controles is om de kwaliteit van de objectkenmerken ten behoeve van de waardering van woningen voor de Wet WOZ te verbeteren.

 • Verkeersmaatregelen rond Mosseldag

  (13-08-2018)
 • Agenda vergadering commissie bezwaarschriften

  (09-08-2018)

  Woensdag 22 augustus 2018

  15.00 uur            
  Bezwaar van omwonenden tegen het verlenen van vergunning voor de plaatsing van een speeltoestel aan de Groene Kruisstraat in Waarde

  15.30 uur            
  Bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het illegaal plaatsen van zeecontainers aan de Kreeft in Yerseke

 • Schone strandjes voor iedereen

  (06-08-2018)

  Het zomerse weer trekt veel mensen naar de strandjes die onze gemeente rijk is.

  De meeste strandgasten laten gelukkig geen afval achter op het strand. Onze collega’s van de buitendienst moeten namelijk (met strandweer) de afvalbakken dagelijks legen. Ook ruimen wij dan het aanwezige zwerfafval op. Iedereen houdt van een schoon strand, ook wij.

 • Controle afvalcontainers

  (06-08-2018)

  De komende maanden zal de gemeente extra controleren op afvalcontainers die te vroeg of te lang aan straat staan.
  De containers mogen pas vanaf 20.00 uur voorafgaand aan de inzamelingsdag aan straat staan. De container moet ook weer uiterlijk om 24.00 uur van straat zijn gehaald op de dag van lediging en terug op eigen terrein zijn geplaatst.

  Containers die te lang aan straat staan vormen hinderlijke obstakels voor mensen met kinderwagens en invaliden. Ook komt het de veiligheid ten goede als containers niet lang aan de openbare weg staan. Zo verstoppen spelende kinderen zich achter de containers en zijn minder zichtbaar voor automobilisten. De controles dienen ook als inbraakpreventie. De containers zijn immers een handig middel voor inbrekers om ergens op te klimmen.

  Daarnaast controleert de gemeente actiematig op zogenaamde bijplaatsingen. Dit is grof vuil of het zijn zakken (veelal ongescheiden) afval welke gedumpt worden naast verzamelcontainers. Dit bevordert het woongenot niet en kan zwerfvuil veroorzaken. Bovendien leidt het tot onveilige situaties en kan het inzamelvoertuig de container niet legen, omdat de container geblokkeerd wordt door afval. Grof vuil kan kosteloos ingeleverd worden bij de milieustraat in Kruiningen (Stationsweg 8A).

 • Aanhoudende droogte laat sporen achter

  (26-07-2018)

  Door de aanhoudende droogte verdorren de planten, struiken en bomen binnen onze gemeente. Omdat regen uitblijft, moeten we keuzes maken. Wij proberen hierbij zo duurzaam en bewust mogelijk om te gaan met water.

  Vooral jonge bomen die het afgelopen jaar zijn aangeplant hebben last van de droogte. De wortels zitten nog niet diep genoeg in de grond om deze beplanting van voldoende water te voorzien. De collega’s van de buitendienst geven de jonge bomen water met als doel deze  net voldoende water te geven om ze door de droge periode heen te helpen.

  Bepaalde soorten beplantingen in de plantsoenen beginnen het ook moeilijk te krijgen. Vanuit spaarzaamheid is het niet wenselijk en realistisch om alle plantsoenen water te geven. Sommige soorten bruin geworden planten zullen we afknippen, deze lopen meestal na regen weer uit. Eenjarige planten die vaak in plantenbakken staan of aan de lichtmasten hangen, worden wel water gegeven.  

  Door de droogte zullen er helaas, ondanks het geven van water, bomen en planten dood gaan. Dit is afhankelijk van de plaatselijke groeiomstandigheden, soorten beplanting en leeftijd. Dode planten vervangen wij in het najaar.

  Gelukkig kan de natuur zichzelf grotendeels beschermen tegen deze droogte en is het zelf herstellend vermogen van de natuur na een regenbui groot. Sommige soorten bomen laten hun blad of stukken bast vallen, dit om uitdroging te voorkomen. Gazons zien op veel plaatsen geel, maar deze herstellen zich vaak na een regenbuitje vanuit de wortels. Na een periode van regen kan veel groen er gelukkig weer bovenop komen.

  Tip:

  Ook u kunt meehelpen om het openbaar groen de droogte door te helpen. Wanneer u bijvoorbeeld schoon zwembadwater weg laat stromen en dit niet gebruikt voor uw eigen tuin, kunt u dit ook aan de jonge aanplant in het plantsoen bij u in de buurt geven. Alvast bedankt!

 • Wijziging schulddienstverlening inwoners de Bevelanden

  (11-07-2018)

  Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden heeft de aanmeldprocedure schulddienstverlening voor de gemeenten Borsele en Reimerswaal overgenomen van de Kredietbank Breda. De reden hiervoor is de harmonisatie van de Schulddienstverlening. Dit betekent dat de werkwijze voor alle inwoners van de 5 Bevelandse gemeenten gelijkgetrokken wordt. Alle inwoners van de Bevelanden kunnen gebruik maken van het spreekuur op afspraak.

 • Pas op voor berenklauw

  (18-05-2018)

  De berenklauw is een plant die gevaarlijk kan zijn voor mensen en dieren. Zeker als hij in bloei staat zoals nu. Bij aanraking kan het ernstige huidirritatie veroorzaken. Je kunt er zelfs brandwonden aan overhouden.

  Het bestrijden van de berenklauw staat gepland in de weken 24-25. Dan staan de planten in bloei. Zo worden ze het hardst geraakt en raken ze hopelijk uitgeput. Later in het seizoen worden ze nog een keer chemisch bestreden en gemaaid. De zaden van een berenklauw zijn tot 10 jaar 'kiemkrachtig' dus de bestrijding vergt erg veel geduld.

  De berenklauw heeft dus onze aandacht. Sowieso is het het belangrijkst dat ouders hun kinderen er op wijzen dat ze beter niet in de buurt van deze planten kunnen spelen.

Archief