Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Informatie voor begrafenisondernemers

  (20-04-2018)

  Het gemeentehuis is gesloten i.v.m. Koningsdag op vrijdag 27 april 2018.

  Mocht u als begrafenisondernemer tijdens deze dagen een afspraak willen maken voor een begrafenis, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze grafdelvers:

  • voor Kruiningen en Hansweert kunt u contact opnemen met de heer B. Hollestelle, 06 28 02 73 26
  • voor Yerseke, Krabbendijke, Waarde en Rilland kunt u contact opnemen met de heer J. van Koeveringe, 06 51 46 06 68 

  Nadat u de datum en het tijdstip van de begrafenis afgesproken heeft met de grafdelver, kunt u zoals gebruikelijk de gegevens omtrent de begrafenis faxen naar faxnummer (0113) 395 345 of mailen naar begrafenissen@reimerswaal.nl.

 • Start uitgifte van 4 woningbouwkavels aan de Sloestraat in Hansweert

  (18-04-2018)
  Sfeerimpressie wonen aan de Sloestraat

  In de woonwijk Tramper II in Hansweert worden 4 woningbouwkavels aangeboden. U kunt deze kavels zowel kopen als in erfpacht nemen. Het gaat om percelen die geschikt zijn voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavels hebben een oppervlakte van 567 m², 596 m², 650 m² en 682 m².

  Vanaf maandag 23 april 2018 kunt u zich inschrijven als belangstellende voor een bouwkavel. Inschrijving is mogelijk vanaf 10.00 uur. De volgorde van inschrijving is bepalend: wie zich als eerste inschrijft, heeft ook de eerste keuze.

  In de ‘Informatiebrochure Sloestraat (woonwijk Tramper II) Hansweert’, treft u meer informatie aan. Inschrijven kan digitaal met behulp van uw DigiD.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger of de heer Oving van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer 140113.

 • Wist u dat... de balie voor burgerzaken vanaf maandag 2 juli uitsluitend op afspraak is geopend?

  (17-04-2018)

  Dit om u zo vlot mogelijk van dienst te kunnen zijn en om wachttijden te voorkomen. Het geldt voor alle burgerzakenproducten, dus ook voor het afhalen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

  U kunt ook nu al een afspraak maken via www.reimerswaal.nl/afspraakmaken of door te bellen met 14 0113.

 • Voorjaarswandeling in Hansweert

  (16-04-2018)

  Op donderdagochtend 26 april a.s. organiseert de gemeente een voorjaarswandeling vanuit dorpshuis “Kaj Munk”, Schoolstraat 5 te Hansweert. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar, daarna starten we met de wandeling. Er is keuze uit 3 afstanden en/of diverse tempo’s, van circa 2, 4, of 6 kilometer. Na afloop is er iets te drinken en zijn er gezonde snacks! Mocht het weer iets minder zijn, neem dan een regenpak of paraplu mee.

  Kosten voor deelname bedragen € 1,00 p.p. Indien u wilt deelnemen kunt u een e-mail sturen naar Jordan van Langevelde. Dit kan tot uiterlijk 24 april a.s. Zijn e-mailadres is; j.van.langevelde@reimerswaal.nl of tel. 14 0113. U kunt ook bij hem terecht voor vragen of meer informatie.

 • Bedankt voor het invullen van de enquête afval scheiden!

  (16-04-2018)

  Hier leest u de resultaten.

  In de zomer van 2017 heeft de gemeente Reimerswaal een enquête gehouden over afval scheiden onder de bewoners. Maar liefst 3017 ingevulde enquêtes zijn retour ontvangen. Wij bedanken  iedereen voor deze massale reactie.

  De bereidheid om afval te scheiden is groot
  Bijna 49% wil hier moeite voor doen, mits de gemeente het gemakkelijk maakt. Bijna 41% zegt hiervoor sowieso moeite te willen doen.
  49% geeft voorkeur aan de huidige inzamelmethode. 41% geeft aan een voorkeur te hebben voor het systeem ‘Afval scheiden loont’, een diftar-methode. Terwijl 25% aangeeft een voorkeur te hebben voor het systeem waarbij eenmaal in de 4 weken restafval wordt opgehaald.

  De bewoners hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden bij het veranderen van de huidige inzamelmethode. Zo worden hogere kosten, een mogelijke toename van zwerfafval, van vervuiling van andere afvalstromen, van stankoverlast en/of ongedierte als bezwaren genoemd. Verder wordt genoemd dat men teveel afval heeft om op een andere manier afval te scheiden. Hierbij wordt luiermateriaal als voorbeeld aangedragen.
  Daarnaast zijn er aanbevelingen ontvangen, zoals bekijken of de service op de levering van plastic zakken verbeterd kan worden.

  Verder uitwerken van Diftar methode ‘Afval scheiden loont’
  De bezwaren en opmerkingen in de ingevulde enquêtes en nieuwe ontwikkelingen in de afvalbranche hebben geleid tot de keuze om het systeem “Afval scheiden loont” verder uit te werken. Dit systeem biedt de meeste service aan bewoners en biedt kansen om aan de landelijke doelstellingen te voldoen, namelijk 100 kilo restafval per persoon per jaar. Het beter uitsorteren van grondstoffen is goed voor het milieu en de gemeente krijgt een vergoeding voor de recyclebare stromen, terwijl het verbranden van afval veel geld kost.
  Veel bewoners (52,2%) hebben ook aangegeven 1 of 2 extra containers te willen, maar een andere grote groep (41%) geeft aan dit juist niet te willen.

  De “Afval scheiden loont” methode is een manier van afvalinzameling waarbij men een basistarief betaalt. Daarnaast betaalt men een extra bedrag voor elke keer dat de container voor restafval wordt aangeboden. Per lediging (dus niet per gewicht) wordt er een bedrag gerekend. Door goed afval te scheiden kan een lediging, en dus geld, bespaard worden. De service op andere te recyclen grondstoffen zoals Groente-, Fruit- en Tuin-afval en Plastics en Drankenkartons blijft dan behouden of wordt uitgebreid. Deze methode wordt diftar genoemd. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Diftar gaat uit van het principe ‘Afval scheiden loont’. 

  Planning en status
  We onderzoeken op dit moment wat het betekent om Diftar in te voeren in Reimerswaal. In de tweede helft van 2018 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. De werkelijke invoering zou dan per 1 januari 2020 kunnen zijn.

  Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via ons algemene telefoonnummer 14 0113.

 • Uw verbouwing in kaart

  (12-04-2018)

  De komende tijd zijn de landmeters van Kempkes Landmeten B.V. op diverse plaatsen binnen onze gemeentegrenzen actief. Zijn er op uw perceel in de afgelopen tijd bouwwerkzaamheden uitgevoerd? Er is gebouwd of verbouwd?  Dan is de kans aanwezig dat de landmeters graag even op uw perceel komen om de wijzigingen in te meten. De wijzigingen worden uiteindelijk verwerkt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna: de BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna: de BGT).

 • Tip van de maand: de afvalapp!

  (05-04-2018)

 • Kolkenreiniging

  (05-04-2018)

  Reinigingsbedrijf Van der Valk en de Groot start maandag 9 april 2018  met het reinigen van de kolken.

  Deze werkzaamheden omvatten het reinigen van alle straat- en trottoirkolken binnen de gemeente Reimerswaal. In verband met deze reinigingswerkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de komende drie weken alle straat- trottoirkolken zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

  Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

  Er wordt in Rilland gestart, daarna volgende overige dorpen van oost naar west. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer de Pols van de firma Van der Valk en de Groot, telefoonnummer 06 53 12 98 39. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Sinke van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113.

  Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 • Start maaiseizoen

  (28-03-2018)

  Op 1 april 2018 begint het maaiseizoen.  

  Wat en wanneer maait de gemeente?

  De gemeente maait het gras van gazons, speelveldjes, bermen, parken, braakliggende terreinen en van sommige dijken, watergangen en vijvers.

  Gazons en speelveldjes:
  20 keer per jaar in de periode van begin april tot half november, afhankelijk van de (weers)omstandigheden komt de maaier eens per 7 tot 10 werkdagen.

  Grasterreinen in parken, bermen en braakliggende terreinen:
  1, 2 of 5 keer per jaar, afhankelijk van het gebruik.

  Gebieden of terreinen waar natuurwaarden worden nagestreefd:
  1 keer per jaar (hooiland beheer).

  Parken aan de buitenzijde, evenals veel bermen en dijken:
  2 keer per jaar. Daar waar de verkeersveiligheid in het geding komt, worden de bermen 5 keer per jaar gemaaid.

  Bouwpercelen en enkele dijken in Yerseke: 5 keer per jaar.

  Watergangen: 1 keer per jaar.

  Watergangen die dienst doen als waterberging of afvoerkanaal bij hevige neerslag:
  2 keer per jaar.

  Vijvers:
  2 keer per jaar.

  Werkwijze maaien gazons

  Onze gazonmaaiers werken volgens het Mulch-principe. Mulchen wordt ook wel grasrecycling genoemd. Het gemaaide gras wordt, nadat het is afgesneden, eerst uiterst fijn versnipperd en in de zode geduwd. Het is een bewezen, eenvoudige en natuurlijke benadering van gazononderhoud. Het bespaart tijd en geld, en bespaart het milieu omdat het oprapen en verwijderen van grasresten op gazons niet meer nodig is.

  Gras op de weg

  Helaas komt het, met name bij natte weersomstandigheden, voor dat het maaisel aan de banden blijft plakken en op de verhardingen terecht komt. Dit gras verdwijnt doorgaans redelijk snel door zon en wind. Daar waar overmatig veel gras ligt, wordt het door ons opgeruimd. Onze maaiers zijn daarom voorzien van bladblazers. Of er sprake is van een overmatige hoeveelheid gras wordt beoordeeld door de chauffeurs.

  Staat het gras ergens zo hoog dat er een onveilige situatie ontstaat of is bijvoorbeeld het gras op een speelveldje te hoog, dan kunt u dit online melden.

Archief