Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Wist u dat... u per e-mail of via een app op de hoogte kunt blijven van wat er gebeurt of gebeuren gaat in uw omgeving?

  (25-04-2019)

  Bent u ook benieuwd naar wat er in uw omgeving gebeurt? Wie gaat er verbouwen, welke vergunningen zijn verleend? Wat is de gemeente van plan met een bepaald stuk grond, gaat het waterschap nog iets aan dat ene fietspad doen?

 • Koningsdag 2019, programma college B&W

  (25-04-2019)
 • Is uw tuin al lenteklaar?

  (24-04-2019)

  Wellicht bent u volop bezig en heeft u veel snoeiafval en grof tuinafval.

 • Enquête gemeentelijke communicatiemiddelen

  (23-04-2019)

  Hoe vindt u dat wij met u communiceren en kunt u ons ook makkelijk bereiken? Laat u het ons weten via deze enquête?

 • Aanwijzing dagen voor collectieve festiviteiten in 2019

  (18-04-2019)
  leeg

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Reimerswaal hebben besloten om voor het jaar 2018 de volgende dagen aan te wijzen ten behoeve van de viering van collectieve festiviteiten.

  • Voor de gehele gemeente Reimerswaal : Koningsdag (27 april 2019), jaarwisseling (nacht van 31 december 2019 naar 1 januari 2020)
  • Voor de kern Hansweert : kermisdagen (21 april en 22 april 2019), dweilbandfestival (29 september 2019).
  • Voor de kern Krabbendijke : braderie (22 juni 2019)
  • Voor de kern Kruiningen : kermisdagen (28 en 29 juni 2019), braderie (7 september 2019)
  • Voor de kern Yerseke : jaarmarkt (1 juni 2019), mosseldag (17 augustus 2019), kermisdagen (15 en 16 augustus 2019)
  • Voor de kern Rilland : kermisdagen (23 en 24 mei 2019), jaarmarkt (25 mei 2019)

  In de Algemene plaatselijke verordening (art. 4:2 en 4:3) is bepaald dat een horeca-inrichting zes collectieve festiviteiten en zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar mag houden. Onder incidentele festiviteiten wordt verstaan: een festiviteit die gebonden is aan een inrichting. Degene die een inrichting drijft en een incidentele festiviteit wil houden, moet ten minste twee weken voor aanvang burgemeester en wethouders daarvan in kennis stellen. Daarvoor is een kennisgevingsformulier beschikbaar.

  Op de dagen als bedoeld in de artikelen 4:2 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gelden de waarden, als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van hoofdstuk 2, afdeling 2.8, van het Activiteitenbesluit niet. De bedoelde artikelen hebben betrekking op de geluidniveaus afkomstig van inrichtingen (bedrijven). Op die dagen is degene die de inrichting drijft overigens wel gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige hinder te voorkomen. Het criterium ‘overmatig’ is niet goed te definiëren (subjectief). Wij spreken onder andere van ‘overmatige’ hinder bij meer dan 20 dB(A) boven het geldende geluidsniveau van artikel 2.17 (tabel 2.17a) Activiteitenbesluit.
  Verschil tussen een incidentele festiviteit en een evenement: een incidentele festiviteit valt onder het Activiteitenbesluit, een evenement onder het Evenementenbeleid. Incidentele festiviteiten vinden plaats binnen een inrichting (in een bedrijfsgebouw), evenementen vinden buiten (of in een tent) plaats.

 • 100 dagen zonder restafval in Reimerswaal

  (05-02-2019)
  logo 100-100-100

  De 100-100-100 actie staat voor een actie waarbij 100 huishoudens gedurende 100 dagen proberen hun afval 100% te scheiden. Iedereen mag meedoen: van eenpersoonshuishoudens tot grote gezinnen, ongeacht de woonsituatie. Deelnemers proberen in de periode van 11 maart tot en met 18 juni 2019 zo weinig mogelijk restafval over te houden.

  Het doel van de actie is om te laten zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van uw producten.

  100 dagen, 100%  afval scheiden. Gaat het ons ook lukken in Reimerswaal?

  Kijk voor meer informatie op https://reimerswaal.100-100-100.nl/.

Archief