Havenoordseweg Waarde

Nieuw plan voor veiligere Havenoordseweg in Waarde. Wat vindt u?  

De verkeersveiligheid van de Havenoordseweg in Waarde heeft al langere tijd onze aandacht. Eerdere plannen, uit 2018, om het hard rijden en het gevaar voor fietsers aan te pakken kregen niet genoeg steun. De situatie is daarna opnieuw bestudeerd wat heeft geleid tot een nieuw pIan. 

Uw reactie vóór 1 januari 2021

Uw reactie op het nieuwe plan kunt u tot 1 januari 2021 sturen naar Project.Havenoordseweg@reimerswaal.nl of naar ons postadres. 
Bij voldoende steun voor het plan is ons streven om de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 uit te voeren.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer De Kraker van de afdeling Gemeentewerken via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via Project.Havenoordseweg@reimerswaal.nl