Oostdijk

wapen OostdijkOostdijk is een dorp van dijken en water. De landbouw en de fruitteelt zijn twee bedrijfstakken die ook nu nog zeer prominent aanwezig zijn in het dorp. Zelfs zo dat ze met het water en de dijken een plaats kregen in het dorpswapen. Oostdijk is een agrarisch dorp bij uitstek. Het heeft een basisschool en het dorpshuis 'Apeldoorn' biedt er onderdak aan diverse verenigingen.