Feiten en cijfers

Niemand woont in Reimerswaal! Reimerswaal heeft ruim 22.000 inwoners. Toch zullen maar weinig inwoners de gemeente als hun woonplaats opgeven. Dat is een logisch gevolg van deWapen gemeente Reimerswaal heel eigen karakters van de dorpen en buurtschappen in Reimerswaal.

In de toekomstvisie van het gemeentebestuur wordt de woonfunctie van de gemeente centraal als speerpunt genoemd. De gemeente maakt zich dan ook sterk voor het voorzieningenniveau in de dorpskernen. Veel kernen hebben eigen basisscholen, een dorpshuis en winkels. Ten aanzien van de uitbreiding van de kernen en nieuwbouw in de kernen wordt er getracht het eigen karakter van iedere kern zoveel mogelijk te behouden.

Meer feiten en cijfers: