Het energie- en klimaatbeleid van Reimerswaal

Het vormgeven van een energielandschap maakt onderdeel uit van het energie- en klimaatbeleid van onze gemeente. Onze ambities hebben we omschreven in het in juni 2020 vastgestelde ambitiedocument. De werkwijze en de belangrijkste opgaven hebben wij in de strategienotitie Energielandschap Rilland-Oost beschreven. Deze notitie is door onze gemeenteraad in december 2020 vastgesteld.

Ambitiedocument Energie- klimaatbeleid Reimerswaal

Strategienotitie Energielandschap Rilland-Oost

Meer informatie over het energie- en klimaatbeleid