Verandering klimaat vraagt om schone energie, wat kunt u doen? Vul de enquête in!

Ons klimaat is merkbaar aan het veranderen. Om deze klimaatverandering tegen te gaan moeten we met elkaar de CO2-uitstoot verminderen. We zoeken vooral naar de kansen voor schone en duurzame bronnen. Denk aan het verminderen van gebruik van aardgas en meer gebruik van wind, of zonne-energie. Dit noemen we warmtetransitie. De bedoeling is om in 2050 een energieneutraal Zeeland te zijn.

Klimaatbeleid

De Zeeuwse overheden werken hierin samen en hebben het Zeeuwse Energieakkoord gesloten. In Reimerswaal gaan we hier onze eigen invulling aan geven. Het plan wat er nu ligt (Reimerswaals ambitiedocument) moet, ook aan de hand van uw inbreng, een concreet Reimerswaals klimaat, en energiebeleid worden.

Doet u ook mee?

We willen graag weten wat u als inwoner van Reimerswaal vindt van de plannen. Heeft u bijvoorbeeld zelf al maatregelen getroffen? Laat het ons weten. Bekijk hieronder meer informatie, het filmpje en vul de enquête in!


Schone warmte voor Zeeland

De Zeeuwse gemeenten willen werk maken van een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. Dat betekent dat er op Zeeuws grondgebied evenveel energie wordt opgewekt als gebruikt en dat alles wat er in Zeeland gebeurd, hoe we wonen, werken en leven, vrijwel geen CO2-uitstoot heeft en niet bijdraagt aan klimaatverandering. Met in 2030 en 2050, respectievelijk 49% en 95% CO2-uitstoot vermindering als doel.

In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof om ons te verplaatsen en aardgas om het huis te verwarmen en warm water uit de kraan te laten komen. Dat aardgas, daar willen we van af. Bij het gebruik van aardgas, komt namelijk ook CO2 vrij. Maar naast de CO2-uitstoot zijn er meer nadelen aan aardgas. Het raakt simpelweg op, het zorgt voor ellende in Groningen, en door de verbranding van aardgas warmt de planeet op. We weten dat dat voor nog veel meer narigheid gaat zorgen zoals stijging van de zeespiegel, zware regenval en hittegolven. Dat is niet goed voor onze samenleving, onze economie en ons land.

Hoe krijgen we de verandering naar schone warmte voor elkaar?

We willen het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas een halt toe roepen. En omschakelen naar het gebruik van schone warmtebronnen. Daarvoor moeten we deze schone warmtebronnen eerst ontwikkelen. Maar welke bronnen we kunnen gebruiken en hoe we daarmee uiteindelijk onze woningen verwarmen, warm kunnen blijven douchen en kunnen koken moet nog worden uitgezocht. Met een Transitievisie Warmte onderzoekt de gemeente op hoofdlijnen welke mogelijkheden er zijn en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen. We kijken daarbij ook naar andere plannen. Bijvoorbeeld de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen.

Hoe wordt de Transitievisie Warmte opgesteld?

Samen met maatschappelijke partners zoals de netbeheerder, woningcorporaties en belangenverenigingen, maar ook met inwoners en ondernemers, wordt nagedacht over welke uitgangspunten we belangrijk vinden om schone warmte in Zeeland, maar ook per gemeente voor elkaar te krijgen. En hoe we van idee naar uitvoering komen. Zodat we in 2050 een warme woning zonder aardgas hebben. Eind 2021 moet de Transitievisie klaar zijn voor elke gemeente.

Vul de enquête in!