Klimaat en Energieprogramma gemeente Reimerswaal 2021-2025

In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de ambities ten aanzien van de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen. Rentmeesterschap in het bouwen en bewaren van de natuur en onze leefomgeving is het gemeentelijk uitgangspunt, met name wanneer het gaat om duurzaamheid en milieu. De opstelling van deze gemeentelijke klimaatagenda geeft de wijze van veranderen voor de komende decennia aan.

Om de doelstellingen van 2030 en 2050 te kunnen halen, zoals die zijn aangegeven in het Parijs-akkoord, is het van groot belang nu aan de slag te gaan. Dit plan is een vertrekpunt om veranderingen meer in gang te kunnen gaan zetten en we als gemeente meer een regierol gaan nemen.

Dit plan betreft een programma voor de eerste 5 jaar en zal de komen jaren erna worden gewijzigd of bijgesteld.