Gebiedsontwikkeling Energielandschap Rilland-Oost

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 de strategienotitie Energielandschap Rilland-Oost vastgesteld. Wij willen samen met onze gebiedspartners en inwoners een visie ontwikkelen voor het realiseren van een energielandschap. Het vormgeven van een energielandschap maakt onderdeel uit van het energie- en klimaatbeleid van onze gemeente. Dit energielandschap komt te liggen in het gebied tussen Rilland en de gemeente Woensdrecht.

De komende decennia gaan we definitief afscheid nemen van onze fossiele brandstoffen. De transformatie naar duurzame energie is onomkeerbaar en ruimtebeslag is onvermijdelijk. De gemeente Reimerswaal, bedrijvig en ondernemend als ze is, verbruikt heel veel energie. Wat energieverbruik betreft staat Reimerswaal op de derde plek van alle Zeeuwse gemeenten. Wij zullen dus ook onze verantwoordelijkheid nemen.

Mede door de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding door Tennet in Rilland, beschikt Reimerswaal als één van de weinige gemeenten in Zeeland over een ijzersterk netwerk en een ruimtelijke toplocatie voor de opwekking, opslag en invoeding van duurzame hernieuwbare energie.

Op dit moment wordt het gebied gedomineerd door windturbines, hoogspanningsmasten, infrastructuren zoals de wegen, het sluizencomplex en de Schelde-Rijn verbinding met de aanwezige industrie op de achtergrond. Er liggen met name kansen voor de opwekking van duurzame zonne-energie.
Door windenergie slim te koppelen aan zonne-energie is minder netwerk- en aansluitcapaciteit nodig wat maatschappelijke kosten bespaart. We willen nadrukkelijk de combinatie zoeken met andere urgente en maatschappelijke opgaven zoals het optimaliseren van de waterhuishouding, de opslag van zoetwater voor de landbouw, landbouwinnovatie, natuur, groen, biodiversiteit en het versterken van het landschap. Daarnaast willen we onderzoeken of er kansen zijn voor recreatie en toerisme en deze zo veel mogelijk verzilveren. Door het toepassen van meervoudig ruimtegebruik willen we dat op een duurzame wijze doen. We willen ondernemers, bedrijven en inwoners van Reimerswaal de mogelijkheid bieden om mee te investeren. Zo kunnen we daar allemaal van profiteren en helpen we heel Zeeland duurzamer te worden.

De komende periode, tot de zomer in 2021, gaat de gemeente samen met haar gebiedspartners en inwoners van Reimerswaal aan de slag om te komen tot een gebiedsvisie. Vooruitlopend op deze visie gaat de gemeente samen met de Rijksdiensten verkennen of een drijvend zonnepark op het bufferbekken bij de Kreekraksluizen, gecombineerd met de andere functies, gerealiseerd kan worden.