Ambitiedocument Energie- en klimaatbeleid voor Reimerswaal

In ons coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij aangegeven koers te willen zetten naar een duurzame en toekomstbestendige gemeente. Op het gebied van energie en klimaat gaan we naar een ander tijdperk en willen we graag ook zelf een ambitie formuleren en die uitwerken in een concreet energie- en klimaatbeleid. 

Zonnepanelen op het gemeentehuis

Eind 2019 heeft de gemeente Reimerswaal een start gemaakt met het verkennen en formuleren van die ambities. In zowel de voorfase als de eindfase van dit traject hebben we diverse gebiedspartners geconsulteerd. Als resultaat van deze eerste fase is een ambitiedocument opgesteld waarin wij onze leidende principes en uit te werken maatregelen hebben geformuleerd. Dit document is op 23 juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Het document is hieronder te downloaden. (zullen we zowel het ambitiedocument als ook de bundeling van de consultatie bijvoegen?)

Uitwerken energie- en klimaatbeleid voor Reimerswaal

Komend najaar 2020 gaan we verder aan de slag om ons energie- en klimaatbeleid concreter te maken naar een programma en maatregelenpakketten voor de verschillende sectoren Gebouwde Omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. Daarnaast gaat er een verkenning plaatsvinden waar en op welke wijze de gemeenteraad de opwek van duurzame energie zou willen clusteren en verder zou willen stimuleren. 

Participatie

Wij vinden het belangrijk dat onze gebiedspartners, bedrijven en inwoners van Reimerswaal mee kunnen denken in het tot stand komen van dit beleid. Om onze doelen te halen zal immers iedereen de komende decennia zijn of haar steentje bij moeten dragen. Wij zullen dan ook graag het gesprek met u aan willen gaan tijdens tafelsessies, bijeenkomsten. Heeft u idee├źn en/of wilt u concreet bijdragen aan onze klimaatdoelen kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar klimaatbeleid@reimerswaal.nl