Bewust omgaan met water en riolering

Veel mensen weten niet hoe belangrijk riolering is en wat men zelf kan doen. Daarom geven wij u informatie en tips in de ‘waterbewust cartoons’.

 Wat loost u allemaal in het riool?

Nog veel te vaak zijn gemalen en huisaansluitingen verstopt door het doorspoelen van doeken, worden kolken gebruikt voor het lozen van frituurvet en zorgt een slechte ontluchting voor terugkerende overlast. Wij willen u, als bewoner van Reimerswaal, bewust(er) maken van water en riolering.

Klimaatverandering

Vele onderzoekers verwachten door klimaatverandering een verhoogde intensiteit van de neerslag. Met dezelfde hoeveelheid neerslag in kortere tijd wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de proef gesteld. Buien kunnen heviger worden en langer duren. Hiermee neemt het risico op wateroverlast toe. Het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie. De afvoercapaciteit zal tijdens extreme buien niet toereikend zijn en het is bovendien te kostbaar. Om droge voeten te houden en schade te voorkomen dient ruimte te worden gemaakt in het groen, oppervlaktewater en/of de openbare ruimte. Hierdoor zal water vaker zichtbaar zijn in de openbare ruimte.

Wat kunt u doen?

U kunt bijvoorbeeld uw steentje bijdragen door voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater. Het regenwater apart opvangen en er voor zorgen dat regenwater niet in de gemengde riolering komt (afkoppelen), is hierbij een van de middelen.

Meer tips op www.nietinhetriool.nl en/of www.hohohoosbui.nl