Structuurvisies

Gemeenten maken structuurvisies om daarin aan te geven welke uitdagingen en kansen zij voor het grondgebied in een bepaalde periode zien. In de structuurvisie doen gemeenten uitspraken over hoe zij in die periode willen omgaan met het ruimtelijke beleid. Hiermee geven gemeenten het streefbeeld aan van wat zij op lange termijn willen bereiken en wat zij hiervoor op korte termijn moeten doen. Met de structuurvisie is het voor overheden, maatschappelijke en private partijen en burgers duidelijk wat de visie is voor de komende jaren. Het opstellen van een structuurvisie door gemeenten is verplicht volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro art.2.1). Gemeenten zijn er vrij in hoe zij deze structuurvisie vormgeven en of zij één of meer structuurvisies voor het grondgebied maken. Een gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om voor meerdere gebieden verschillende structuurvisies te maken of te kiezen voor meerdere thema’s.

In een structuurvisie vindt u geen directe regels voor ontwikkelingen, deze worden vastgelegd in bestemmingsplannen, overeenkomsten en verordeningen. Structuurvisies zijn dan ook meestal globaal. De details vindt u in de uitwerking van de projecten.

De gemeente Reimerswaal heeft drie structuurvisies vastgesteld: ‘Structuurvisie Kernen en Bedrijventerreinen’, ‘Structuurvisie Buitengebied’ en ‘Structuurvisie Aquacultuur’. De eerste twee structuurvisies gaan over gebieden die ruimtelijk heel verschillend zijn ten opzichte van elkaar, de laatste visie gaat over één thema. De diverse structuurvisies kunt u hieronder vinden.

  • Structuurvisie buitengebied Reimerswaal

    lees verder
  • Structuurvisie aquacultuur Reimerswaal

    lees verder
  • Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen Reimerswaal

    lees verder