Overige

 • Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen:

  Voor: het realiseren van een zonnepark

  Locatie: Kamperweg te Kruiningen

  De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van donderdag 19 september 2019 gedurende zes weken (tot en met woensdag 31 oktober 2019)  in te zien in het gemeentehuis te Kruiningen. Dit inzien kan tijdens de openingstijden of op afspraak. Een afspraak kunt u maken door te bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0113. Ook kunt u via de onderstaande viewer het plan inzien.

  Volledig Scherm

  Zienswijze

  Eenieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal (adres: Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.reimerswaal.nl. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

  Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

  Nadere informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Meijers via het centrale telefoonnummer 14 0113.

 • Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen:

  Voor: het realiseren van zonneparken aan de Bathpolder en Kreekrakpolder

  Locatie: Bathpolder en Kreekrakpolder te Rilland

  De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van donderdag 19 september 2019 gedurende zes weken (tot en met woensdag 31 oktober 2019) in te zien in het gemeentehuis te Kruiningen. Dit inzien kan tijdens de openingstijden of op afspraak. Een afspraak kunt u maken door te bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0113. Ook kunt u via de onderstaande viewer het plan inzien.

  Volledig Scherm

  Zienswijze

  Eenieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal (adres: Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.reimerswaal.nl. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

  Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

  Nadere informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  mevrouw L. Meijers via het centrale telefoonnummer 14 0113.

Archief