Overige

  • Voorbereidingsbesluit ‘Loswal, Hansweert 2019’, Reimerswaal

    Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 26 februari 2019 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

    lees verder