Overige bestemmingsplannen

  • Bestemmingsplan Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen (vastgesteld)

    Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.00BTParaplu1-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 17 augustus 2017 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan heeft betrekking op alle dorpskernen en bedrijventerreinen van de gemeente Reimerswaal. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de dorpskernen en de bedrijventerreinen.

    Parkeernota Reimerswaal

    lees verder
Archief